Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć w Wielkiej Brytanii na pomoc. Udzielą jej przede wszystkim lokalne władze. Sprawdź, na czym może ona polegać.

Urząd miejski może zaoferować rodzicom niepełnosprawnych dzieci następujące formy pomocy:

  • opieka w trakcie przerwy od zajęć szkolnych
  • opieka domowa
  • pomoc w dostosowaniu domu do potrzeb dziecka
  • pomoc finansowa (na przykład zwrot kosztów dojazdu do szpitali)

Urząd ma obowiązek udzielić ci pomocy – jest do tego zobligowany prawem o nazwie Children Act 1989. Jeśli uważasz, że należy ci się pomoc ze strony urzędu, skontaktuj się z jego przedstawicielem. Pracownik zajmujący się sprawami socjalnymi przeprowadzi z tobą rozmowę na temat potrzeb twojej rodziny wynikających z niepełnosprawności twojego dziecka (przede wszystkim w zakresie opieki zdrowotnej, socjalnej i edukacji). Taka rozmowa służy ocenie potrzeb (ang. needs assessment). Pracownik socjalny podpowie ci, jakie kroki powinieneś podjąć w dalszej kolejności, by otrzymać pomoc.

Wydział socjalny lokalnego urzędu ma obowiązek poinformować cię o usługach w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, jakie dostępne są w najbliższej okolicy. Możesz poprosić także o dodatkowe informacje, dotyczące opieki specjalistycznej, jeśli twoja pociecha takiej potrzebuje.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem wszystkie dzieci w wieku 3 i 4 lat mają prawo do korzystania z 15 godzin darmowej opieki i edukacji przez 38 tygodni w ciągu roku. Aby zapłacić za opiekę nad dziećmi możesz otrzymać wsparcie finansowe (w ramach tzw. direct payment) od państwa.

Twoje dziecko ma także określone prawa w zakresie edukacji. Placówki szkolne w Wielkiej Brytanii nie mogą odmówić przyjęcia dziecka tylko ze względu na jego niepełnosprawność. Byłby to przejaw dyskryminacji stojący w jawnej sprzeczności z prawem. Jeśli sądzisz, że twoje dziecko jest dyskryminowane, skontaktuj się z Equality Advisory Support Service.

Szkoły mają także obowiązek przystosowania budynku do potrzeb dziecka.

Jeśli twoja pociecha ma specjalne potrzeby związane z edukacją, poproś o ich ocenę przez specjalistę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym miejscu.

Jeśli potrzebujesz przystosować dom do wymagań twojego niepełnosprawnego dziecka, możesz uzyskać dofinansowanie. Z reguły skontaktuje się z tobą specjalista, który pomoże ocenić, jakie zmiany konstrukcyjne powinny zostać wprowadzone. To, ile pieniędzy otrzymasz, zależy w dużej mierze od twoich dochodów i posiadanych oszczędności. W Anglii możesz dostać nawet 30 tysięcy funtów dofinansowania. Pamiętaj, że przyznanie dofinansowania nie wpłynie w żaden sposób na pobierane przez ciebie zasiłki.