Objawów alkoholizmu nie można bagatelizować. Ludzie borykający się z problemem alkoholowym muszą poddać się leczeniu połączonemu z silnym wsparciem ze strony najbliższych. Dodatkowego wsparcia udzielić mogą również osoby znajdujące się w podobnej sytuacji.

Choroba alkoholowa to choroba na całe życie. Przed osobą, której udało się zwalczyć swój nałóg, stoi niezmiernie trudne zadanie – umiejętność mówienia alkoholowi „nie” każdego dnia. Pomocne w takiej sytuacji są grupy wsparcia AA. Własny przykład, słowa otuchy, wspólne zainteresowania – to wszystko może mieć zbawienny wpływ na powodzenie terapii.

W Hull istnieje kilka polskich grup wsparcia AA. Jedną z nich jest „Greg Alcoholic Group”, grupa prowadzona przez Grzegorza, niepijącego alkoholika. Spotkania odbywają się w każdą środę, w godzinach 16.00 – 17.00, adres: 80 Spring Bank, HU3 1AB, HULL (obok ADS AAlcohol-Project). „Jesteśmy grupą ludzi cieszących się życiem, trzeźwym życiem, bez względu na okoliczności. Świata nie zmienisz, ale swoje życie możesz” – mówi Grzegorz, pomysłodawca spotkań.