Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mają prawo do pobierania niektórych świadczeń wypłacanych przez polski rząd. Tyle tylko, że często pojawiają się nadużycia i oszustwa. W związku z tym ruszyć mają wkrótce kontrole, które wykażą, czy obywatele RP mieszkający na Wyspach mają prawo do otrzymywania świadczeń.

Kontrole dotyczyć mają Polaków pobierających pieniądze w ramach programu wprowadzonego przez rząd PiS — Rodzina 500+. Wynikają one z nowelizacji przepisów dotyczących tego programu, którą przyjęto niedawno. Pozwala ona na uszczelnienie systemu i upewnienie się, że pieniądze trafiają w istocie do osób, które kwalifikują się do udziału w programie. W przypadku 500+ są to rodzice dwójki lub więcej dzieci, albo jedynaków, o ile dochód na osobę wynosi w rodzinie mniej niż 800 PLN (1200 PLN w przypadku dzieci niepełnosprawnych). Warto zaznaczyć, że zasiłek otrzymają tylko ci rodzice, którzy nie pobierają podobnego wsparcia w kraju zamieszkania. Informacje o pobieranych zasiłkach przekazywać będą organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania polskim marszałkom województw, którzy dalej podadzą je do wiadomości gmin.

Nowelizacja nie zmieniła zasad przyznawania środków w ramach wsparcia. Pozwoliła jednak na prowadzenie szczegółowych kontroli. Podczas debaty dotyczącej nowelizacji podnoszono argumenty, że część osób mieszkających za granicą deklaruje na przykład samotne wychowywanie dziecka, chociaż nie jest to zgodne z prawdą. Nielegalne, ale stosunkowo popularne, było również takie manipulowanie wysokością zarobków, by pozwalały one na pobieranie świadczenia.

W dyskursie na temat Rodzina 500+ pojawiają się głosy, że Polacy mieszkający w UK, którym urodziło się dziecko, zwykle niechętnie rejestrowali je w polskim urzędzie. Zmieniło się to jednak po wprowadzeniu programu. Czy nowe ustalenia pozwolą na wykrycie przypadków oszustw i tym samym dadzą szansę na wspieranie tylko tych osób, którym wsparcie się należy? A może są one po prostu krokiem na drodze do wyeliminowania Polaków mieszkających w UK z programu Rodzina 500+?