Czym jest dyskryminacja?

W prostych słowach, dyskryminacja ma miejsce, kiedy nie jesteś traktowany na tych samych prawach jak inna osoba, która znajduje się w podobnej sytuacji bądź jesteś traktowany inaczej z powodu rasy, wieku, płci, przekonania, religii, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej.
Dodatkowo, przepis o relacjach rasowych (Race Relations Act of 1976) definiuje trzy różne typy dyskryminacji:

Dyskryminacja bezpośrednia
Dyskryminacja bezpośrednia występuje wówczas, gdy osoba traktowana jest mniej korzystnie niż inna w podobnej sytuacji z powodu swojego pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii lub wyznania, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Przykładem dyskryminacji bezpośredniej jest ogłoszenie o pracy, które mówi „osoby polskiego pochodzenia nie powinny się zgłaszać”.

Dyskryminacja pośrednia
Dyskryminacja pośrednia występuje wówczas, gdy pozornie neutralne warunki, kryteria lub praktyki będą niekorzystne dla osób z przyczyn pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii lub wyznania, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej, o ile praktyka taka nie może zostać uznana obiektywnie za uzasadnioną prawem.

Przykładem dyskryminacji pośredniej jest wymaganie, aby wszystkie osoby starające się o pewną pracę zdały test w określonym języku, nawet, jeśli język ten nie jest konieczny do wykonywania pracy. Może to spowodować wykluczenie wielu osób, które mają inny język ojczysty.

Poniżanie, upokarzanie
Występuje wówczas gdy krzywdzona jest osoba z powodu wniesienia skargi lub wspierania skargi o rasowej dyskryminacji.

Dyskryminacja może powodować stres i zmartwienia u każdego procownika, dlatego też pracodawca jest zobowiązany do ustalenia specjalnych procedur w celu zapobiegania aktu dyskryminacji.

Czy byłeś kiedykolwiek dyskryminowany?
Jeśli masz poczucie, że jesteś nierówno lub inaczej traktowany w pracy oraz  Twój pracodawca lub współpracownik nie jest w stanie uzasadnić dlaczego tak Cię traktuje, pamietaj że jest prawo, które broni Twoich racji. Możesz wnieść skargę o dyskryminacji w pracy do Trybunału Zatrudnienia (Tribunal of Employment).

Co zrobić w sytuacji, kiedy jesteś ofiarą dyskryminacji?
1. Przedyskutuj problem ze swoim pracodawcą. Jeżeli to nie rozwiąże sprawy, napisz oficjalne pisemne zażalenie i wyślij je do pracodawcy.
2. Sporządzaj sobie notatki. Bardzo ważnym jest, abyś dokładnie wiedział jak i kiedy byłeś dyskryminowany.
3. Upewnij się, że znasz procedurę składania zażaleń w swojej pracy i zbieraj wszystkie dokumenty, które mogą okazać się przydatne w przyszłości.
4. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy Ingrams Solicitors.

Jaki powinien być następny krok?
Prawnicy prawa pracy w Ingrams są zawsze chętni do pomocy. Jeśli uważasz, że jesteś lub byłeś dyskryminowany w pracy – skontaktuj się z nami! Jeżeli życzysz sobie rozmowy w języku polskim zadzwoń pod numer telefonu:

0845 357 37 36

Rozmowa w języku angielskim jest możliwa pod numerem telefonu:

01482 35 88 50

Możesz również skorzystać z innej opcji – my zadzwonimy do Ciebie. W tym celu wejdź na stronę http://ingramssolicitors.co.uk/employment/discrimination/discrimination-at-work.php i kliknij w przycisk „Call Back“. Podaj swoje dane i numer telefonu, a jeden z naszych prawników skontaktuje się z Tobą. Jeśli chciałbyś przekazać nam wiecej szczegółów sprawy, możesz je wpisać w formularzu, który znajduje sie na dole strony: http://ingramssolicitors.co.uk/employment/discrimination/discrimination-at-work.php. W każdym przypadku zadzwonimy do Ciebie i porozmawiamy bez żadnych kosztów i zobowiązań z Twojej strony.

 

hull.pl

Dodatkowe infromacje.
Dodatkowe dokumenty i informacje w języku angielskim są dostępne w naszym biurze oraz na naszej stronie internetowej : http://www.ingramssolicitors.co.uk

hull.pl