Podczas gdy Polacy mieszkający w Niemczech liczą zarobione euro, których jest z każdym rokiem coraz więcej, słabnący funt powoduje, że rodacy w Wielkiej Brytanii zarabiają coraz mniej. W 2016 roku zarobki Polaków w UK spadły o 20% w porównaniu do roku poprzedniego.

Dane na temat wysokości zarobków Polaków mieszkających na Wyspach opublikowała Grupa Kapitałowa EuroTax. Eksperci przyjrzeli się nie tylko pensjom naszych rodaków mieszkających i pracujących w UK, ale także w innych państwach. Ale to Wielka Brytania zasługuje na szczególną uwagę — i nie ma się w tym przypadku z czego cieszyć. Bo to właśnie zarobki Polaków z UK spadły w 2016 roku o jedną piątą w porównaniu z rokiem 2015, i wynosiły średnio 5450 złotych miesięcznie (w 2015 roku było to 7113 złotych). Pensje w Holandii utrzymywały się na poziomie średnio 6184 zł, w Irlandii ponad 6420 zł, a w Belgii 6816 zł. Ale to nic w porównaniu do Polaków pracujących za naszą zachodnią granicą. Ich dochody w Niemczech wyniosły w 2016 roku około 42 miliardy złotych. I nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu pracuje tam wielu naszych rodaków, gdyby nie to, że taka suma oznacza prawie dwukrotny wzrost (46%) w porównaniu do 2015 roku. Dla porównania, Polacy w Zjednoczonym Królestwie wygenerowali w 2016 roku tylko 22 miliardy złotych dochodu. W Irlandii Polacy było to 4,2 miliarda złotych, w Holandii 4,1 miliarda złotych, a z kolei w Austrii i Belgii ponad 2 miliardy złotych.

W raporcie napisano, że „tylko w sześciu krajach członkowskich (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania), Polacy zarobili łącznie 77 mld zł, podczas gdy w całej Europie ich dochody wyniosły 119,5 mld zł. W rekordowym 2015 r. Polacy zarobili o 0,1 mld zł więcej”.

Przyczynę tak dużego spadku zarobków Polaków w Zjednoczonym Królestwie wskazał Adam Powiertowski, prezes Grupy Kapitałowej EuroTax: „Porównując kwoty zarobione przez Polaków w Niemczech i Wielkiej Brytanii wyraźnie widać, że w 2016 roku doszło do wyjątkowej sytuacji. Podczas gdy na Wyspach pracuje o ponad 60 tys. więcej naszych rodaków niż za naszą zachodnią granicą, to w Niemczech Polacy zarobili łącznie prawie 2 razy więcej. Jednym z kluczowych czynników takiej sytuacji była silna deprecjacja funta”.