Na stronie GOV.uk znaleźć można oświadczenie dotyczące sytuacji obecnej imigrantów z krajów UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. Władze zapewniają, że referendum nie zmieniło ich statusu. Jeszcze.

Władze UK przypominają, że aż do chwili rozpoczęcia procesu opuszczania przez Wielką Brytanią Unii Europejskiej, państwo pozostaje pełnoprawnym członkiem Wspólnoty. Oznacza to, że nic w tym czasie się nie zmienia. Decyzję o rozpoczęciu procesu opuszczania UE podejmie premier Wielkiej Brytanii, Theresa May.

Rząd zapewnia jednocześnie, że nawet po opuszczeniu Unii prawa obywateli brytyjskich mieszkających w państwach Wspólnoty, a także prawa obywateli państw unijnych mieszkających i pracujących na Wyspach będą chronione.

Zgodnie z prawem, osoby, które mieszkały na Wyspach przynajmniej przez pięć lat, otrzymują automatycznie status rezydenta. Po sześciu latach od momentu wprowadzenia się do UK mogą wystąpić o brytyjskie obywatelstwo. Ale nie jest to konieczne, by móc normalnie i legalnie funkcjonować na Wyspach.

Jedynie osoby, które popełniły przestępstwo kwalifikujące do deportacji, mogą zostać wydalone z UK.

Brytyjski rząd zapewnia jednocześnie, że nie zamierza  pozbyć się obywateli państw Unii Europejskiej, kiedy Wielka Brytania opuści już Wspólnotę. Jednak to, jakie prawa otrzymają obywatele UE, mieszkający w UK po jej wyjściu ze Wspólnoty, będzie tak naprawdę zależało od dalszych negocjacji z Brukselą. Z pewnością kwestia obywateli UE żyjących na Wyspach będzie dla Unii priorytetem i jeśli Wielka Brytania nie przyjmie zaproponowanych jej rozwiązań w zakresie swobodnego przepływu obywateli, to nie ma co liczyć na dogodne warunki handlowe.