Każda osoba niepełnosprawna ma prawa zagwarantowane przez państwo. Dzięki temu nie musi obawiać się, że problemy ze zdrowiem wpłyną na przykład na jej życie zawodowe. Prawa osób niepełnosprawnych chronią ją przed dyskryminacją. To jednak nie jedyna forma pomocy oferowana przez państwo.

Wielka Brytania przygotowała specjalne zasiłki, o które starać się mogą osoby niepełnosprawne. Do najważniejszych zasiłków tego typu należą:

  • Disability Living Allowance (DLA) lub Personal Independence Payment (PIP);
  • Attendance Allowance;
  • Employment and Support Allowance.

Przyjrzyjmy się im nieco bardziej szczegółowo.

Disability Living Allowance (DLA) – obecnie można starać się o ten zasiłek jedynie w imieniu dzieci poniżej 16. roku życia. Każda osoba dorosła, która chce otrzymać zasiłek dla niepełnosprawnych, musi starać się o Personal Independence Payment, a nie Disability Living Allowance. Zasiłek PIP zastępuje bowiem powoli benefit DLA.
Personal Independence Payment to zasiłek w wysokości od 21,55 do 138,05 funta tygodniowo (kwota przelewana jest z reguły raz na cztery tygodnie na wskazane przez osobę uprawnioną do otrzymywania wsparcia rachunek bankowy). Benefit ten przeznaczony jest dla niepełnosprawnych osób w wieku od 16 do 64 lat. Zasiłek PIP otrzymać mogą także osoby cierpiące na choroby przewlekłe i niezdolne z tego tytułu do pracy lub wymagające długotrwałej, kompleksowej opieki (chociaż dla opiekunów przygotowano dodatkową formę wsparcia, tzw. Carer’s Allowance).

Wysokość zasiłku, jaki zostanie przyznany, zależy od stanu zdrowia osoby wnioskującej – a nie tylko od stopnia niepełnosprawności lub choroby, na którą cierpi.
Zasiłek PIP mogą otrzymać tylko te osoby, które w Wielkiej Brytanii spędziły przynajmniej dwa z trzech ostatnich lat.
Aby otrzymać ten zasiłek należy połączyć się telefonicznie z Department for Work and Pensions (DWP): 0800 917 2222. Możesz także wnioskować o zasiłek drogą pocztową:

Personal Independence Payment New Claims

Post Handling Site B

Wolverhampton

WV99 1AH

Zostaniesz poproszony o podanie szczegółów twojej choroby i danych osobowych, w tym numeru ubezpieczenia. Następnie otrzymasz formularz „How your condition affects you”, który musisz odesłać do urzędu zaraz po wypełnieniu. Adres znajdziesz na jego odwrocie. Konieczna będzie także konsultacja lekarska – niezależny specjalista musi potwierdzić stan twojego zdrowia. Pamiętaj, że jeśli w trakcie otrzymywania zasiłku stan twojego zdrowia ulegnie zmianie, musisz niezwłocznie poinformować o tym fakcie urzędników.
Szczegółowe informacje na temat tego zasiłku znajdziesz na stronie Rządu UK: www.gov.uk/pip.

Attendance Allowance to zasiłek przeznaczony dla osób niepełnosprawnych lub cierpiących na chorobę psychiczną, które mają 65 lat lub więcej. Stawka wynosi 54,45 lub 81,30 funta tygodniowo, w zależności od stopnia niepełnosprawności (wyższą kwotę otrzymają osoby wymagające opieki także w nocy).

Aby wnioskować o przyznanie tego zasiłku należy wypełnić formularz dostępny na tej stronie. Formularz należy następnie wysłać na adres:

Attendance Allowance Unit Government Buildings Warbreck House

Warbreck Hill Road Blackpool

FY2 0UZ
Zwykle przyznanie zasiłku trwa około 40 dni. Czas ten można jednak skrócić, jeśli nasza choroba jest bardzo poważna. Trzeba w tym celu dołączyć formularz DS1500, który otrzymać można od lekarza. Więcej informacji o tym zasiłku: www.gov.uk/attendance-allowance.

Employment and Support Allowance to kolejny zasiłek, o jaki starać się mogą osoby niepełnosprawne. Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą podjąć pracy lub mogą pracować w sposób ograniczony. O zasiłek mogą ubiegać się osoby zatrudnione, samozatrudnione i bezrobotne.
Podczas aplikowania zostaniesz poproszony o udanie się do specjalisty, w celu oceny zdolności do pracy (Work Capability Assessment). Szczegółowe informacje zostaną przekazane w liście z urzędu. Będziesz także musiał przesłać wypełniony formularz, który znajdziesz na tej stronie. Zasiłek z tytułu ograniczonych możliwości podjęcia pracy wynosi od 57,35 do 108,15 funta tygodniowo. Więcej informacji na temat tego benefitu na stronie internetowej: www.gov.uk/employment-support-allowance.

Oprócz wymienionych wyżej zasiłków, osoby niepełnosprawne mają możliwość odliczenia podatku VAT od niektórych urządzeń i instalacji, dzięki którym ich dom będzie przystosowany do ich potrzeb. Mogą liczyć ponadto na zniżki od podatku Council Tax, od opłaty abonamentowej za telewizję i zwolnienie z opłaty za podatek od pojazdu mechanicznego (Vehicle Tax).

Warto skorzystać ze strony internetowej dostępnej TUTAJ, i wpisując kod pocztowy naszego miejsca zamieszkania dowiedzieć się, jakie zasiłki nam się należą.