Kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza (St Charles Borromeo’s Church) to największy kościół katolicki w naszym mieście. Warto poznać jego historię.

Pod koniec wieku XVI oraz w wieku XVII, czyli w czasach początków Kościoła Anglikańskiego, w Hull niewielu mieszkańców odważyło się pozostać katolikami. W zasadzie tylko kilka wpływowych rodzin kupieckich zostało przy starej wierze. Dopiero z końcem XVIII wieku liczba katolików na powrót zaczęła wzrastać. Biskup Herring, który dokonywał spisu ludności, w 1743 roku nie odnotował żadnego katolika w Hull, jednak w 1767 roku katolików w mieście było już 33, zaś w 1780 – aż 78!

Pod koniec XVIII wieku w Hull i w okolicy dochodziło jednak do zamieszek, skierowanych w dużej mierze właśnie przeciwko katolikom. W rezultacie zburzona została rzymskokatolicka kaplica przy Posterngate. Dopiero pod koniec lat 90. XVIII wieku Abbé Pierre Francois Foucher, który sprawował funkcję pastora w Hull, rozpoczął budowę nowej kaplicy przy Chapel Street. Z kaplicy korzystano mniej więcej do 1829 roku, kiedy to wybudowano kościół pw. św. Karola Boromeusza przy Jarratt Street. W tym czasie liczba chrześcijan wyznania rzymskokatolickiego w Hull była już dość duża – w 1834 roku do kościoła pw. św. Karola Boromeusza uczęszczało około 450 osób. W kolejnych latach liczba rosła jeszcze bardziej – w latach 50. XIX wieku do kościoła uczęszczało około 1050 osób (na msze poranne) i 600 (msze wieczorne).

Z biegiem czasu i w miarę potrzeb rosnącej liczby osób wyznania rzymskokatolickiego w Hull, w mieście powstawały kolejne kościoły. Nadal jednak kościół pw. św. Karola Boromeusza odgrywał dużą rolę, głównie z perspektywy historycznej.

W świątyni znajdują się stare, zabytkowe organy. Uważa się, że zostały zaprojektowane na potrzeby kościoła St. John’s Church w 1812 lub w 1815 roku. W kościele pw. św. Karola Boromeusza znalazły się wiele lat później, bowiem dopiero w 1866 roku. Organy wielokrotnie remontowano na przestrzeni lat.

Kościół pw. św. Karola Boromeusza ma szczególnie duże znaczenie dla Polaków mieszkających w Hull ze względu na Msze Święte, które odbywają się w nim w języku polskim (w czwartki, piątki o godz. 19.00 oraz w soboty o godz. 18.30). Poza tym Msze Święte w języku angielskim odbywają się w niedziele o 10.00 oraz 18.30. Do spowiedzi iść można w każdy piątek (16.00 – 16.30) oraz w każdą sobotę (10.00 – 11.00 i 16.00 – 16.30).

Więcej informacji na temat historii kościoła znaleźć można na stronie internetowej diecezji Middlesbrough.

Źródła:
http://middlesbrough-diocese.org.uk,
http://www.british-history.ac.uk,
http://en.wikipedia.org