hull.plW niedzielę, 27 marca w Wielkiej Brytanii rozpocznie się spis powszechny. Tym razem będzie on obowiązkowy, a odmowa udziału w spisie może się zakończyć sprawą sądową, grzywną w wysokości nawet 1000 funtów, a także wpisem do rejestru osób karanych. Warto się więc zastanowić czy status „przestępcy” jest lepszy niż niechęć wypełnienia stosownego formularza.

Brytyjski Urząd Statystyczny (Office for National Statistics; ONS) przygotowywał się do tegorocznego spisu od 2008 roku. Wtedy właśnie w londyńskim Camden przeprowadzono próbny spis, w którym udział nie był obowiązkowy. Spis odbywa się co 10 lat, a pierwszy przeprowadzono w Anglii i Walii 10 marca 1801 roku. Wyjątkiem był rok 1941, kiedy to spisu nie przeprowadzono z uwagi na wojnę.

W roku bieżącym, już w marcu wszyscy mieszkający w Wielkiej Brytanii od co najmniej 3 miesięcy, dostaną stosowne formularze, które będą musieli wypełnić i odesłać do ONS.

Każdy kwestionariusz będzie wysłany pod adres, a nie do konkretnej osoby. Obowiązkiem każdego z nas będzie udzielić wszystkich wymaganych odpowiedzi. Jeśli ktokolwiek, kto ukończył 16 lat nie będzie chciał figurować na formularzu ogólnym, po 4 marca będzie mógł zadzwonić pod numer 0300 0201 101 i poprosić o indywidualny formularz, lub zrobić to na stronie www.census.gov.uk.

Koperty zwrotne będą zaadresowane i opłacone. Jedynym wysiłkiem będzie więc wrzucenie ich do skrzynek pocztowych. Może zdarzyć się tak, że do 27 marca ktoś formularza nie dostanie. Ale to jego obowiązkiem będzie skontaktowanie się z ONS i poproszenie o stosowne dokumenty.

W przypadku nieobecności któregoś z współdomowników, niezbędne informacje będzie także będą musiały być zawarte w ankiecie. Nawet jeśli współlokator(zy) przebywa(ją) właśnie za granicą lub w szpitalu. Takie są zasady spisu. Podlegają mu wszyscy, którzy mieszkają pod danym adresem. Tu także przypomina się o tym, że podawanie w kwestionariuszu informacji nieprawdziwych, lub niepełnych może wiązać się z karą. Jeśli nie będzie nas w domu w dniu spisu, będziemy musieli wypełnić ankietę tuż przed tym teminem, lub natychmiast po powrocie.

Na zrobienie tego będziemy mieli czas do 27 marca. ONS przewiduje, że wypełnienie wszystkich rubryk powinno potrwać około 15 minut. Z tym, że więcej czasu trzeba będzie poświęcić na pytania dotyczące domostwa. Jeśli formularze z danego adresu nie spłyną do ONS w wyznaczonym terminie, do naszych drzwi zapuka przedstawiciel urzędu, aby je od nas odebrać.

W tym roku, ONS postanowił ułatwić wypełnianie formularzy i zamiast wersji papierowych, będziemy mogli zrobić to też w internecie. Na ankiecie, którą otrzymamy, podany będzie adres strony internetowej, pod którym będziemy mogli wypełnić kwestionariusz online, a także specjalny kod dostępu. Ta usługa dostępna będzie od 4 marca. Ta forma wypełniania ankiety będzie szybsza od odręcznej, z uwagi na to, że system sam odrzuci te późniejsze pytania, które mogą nas nie dotyczyć.

W wersji papierowej będziemy musieli zaznaczać wszystkie odpowiedzi, nawet jeśli miałyby one brzmieć „nie” lub „nie dotyczy”. Oczywiście, jeśli wybierzemy opcję online, papierowy formularz będziemy mogli wyrzucić.

Pytania, jakie ONS będzie nam zadawać podczas spisu, dotyczyć będą pracy, zdrowia, narodowości, pochodzenia, wykształcenia, języka, wyznania. Przy czym, jedynie pytanie dotyczące wyznania może pozostać bez odpowiedzi. Jeśli nie będziemy sobie dawać rady z wypełnieniem formularza, ponieważ język stanowić będzie barierę, będziemy mogli zwrócić się z prośbą o instrukcję w wybranym przez nas języku. Ich lista dostępna będzie na stronie ONS od 4 marca.

Wielu mieszkających w Wielkiej Brytanii boi się wypełniania szczególnie tego typu ankiet. Nie tylko z tego powodu, że nie wie dokładnie czym jest spis i czemu służy. Wielu obawia się konieczności ujawnienia informacji, które chcieliby zachować wyłącznie dla siebie. ONS uprzedza jednak, że niektóre informacje zawarte przez nas w kwestionariuszu będą weryfikowane. Choćby w ten sposób, że pewnego dnia zapukać może do naszych drzwi przedstawiciel urzędu, który sprawdzi dokładnie czy nasze odpowiedzi zgadzają się ze stanem faktycznym.

Spis powszechny odbędzie się także w Szkocji (27 marca 2011, organizowany przez General Register Office for Scotland), w Irlandii (10 kwietnia 2011, organizowany przez Central Statistics Office) i w Irlandii Północnej (27 marca 2011, organizowany przez Northern Ireland Statistics and Research Agency). ONS zapewnia, że informacje zawarte przez nas w formularzu spisowym, przechowywane będą przez 100 lat i nie trafią do jakiejkolwiek instytucji rządowej czy samorządowej żadnego szczebla.

Każdy spis powszechny ma na celu nie tylko „policzenie” obywateli. Wyniki procentowe przekazane zostaną m.in.: lokalnym władzom, co z kolei ma pomóc w planowaniu rozwoju danego regionu. To właśnie ze spisu powszechnego do władz dotrzeć ma informacja czy na danym terenie potrzebna jest nowa biblioteka, być może nowa linia autobusowa, może należy zorganizować kursy językowe, być może ma powstać więcej klas w szkole, a być może nowy park, czy należy poprawić dostęp do służby zdrowia? Na spisie wszyscy możemy skorzystać.

Artykuł pochodzi z tygodnika Cooltura: http://www.cooltura.co.uk

hull.pl