Rada Miasta Hull oferuje dotacje w wysokości do 500 funtów dla wszystkich właścicieli pojazdów Hackney Carriages licencjonowanych w Hull na instalację CCTV w swoich pojazdach.

Dotacje są częścią odpowiedzi Rady Miasta na Covid, aby wesprzeć ożywienie gospodarcze po pandemii.

„Pandemia nadal negatywnie wpływa na gospodarkę nocną miasta. Wprowadzenie systemów CCTV w taksówkach pomoże zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa kierowcom i klientom” – powiedziała Radna Aneesa Akbar

Program nie jest obowiązkowy, a właściciele firm taksówkowych w Hull są proszeni o składanie wniosków o finansowanie na zasadzie dobrowolności.

Wygląda na to, że poruszając się po mieście taksówką, możemy spodziewać się większej ilości kamer CCTV potencjalnie podnoszącej poziom bezpieczeństwa w mieście.