Obywatele Polski, którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej, mają obowiązek posiadać polski dowód osobisty. A co mówi prawo na temat Polaków mieszkających za granicą?

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość jego właściciela i służy między innymi do załatwiania spraw urzędowych.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, obywatele Polski, którzy mieszkają poza granicami kraju, nie mają obowiązku posiadania polskiego dowodu osobistego. Mają jednak prawo do wyrobienia sobie takiego dokumentu.

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii powinni posiadać przede wszystkim polski paszport, który potwierdza ich obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granicy i przebywania na obczyźnie, a także umożliwia załatwianie formalności w urzędach.

W jaki sposób wyrobić dowód osobisty?

Niestety, aby wyrobić polski dowód osobisty, należy osobiście pojawić się we właściwym urzędzie – sam wniosek o wydanie dokumentu można złożyć wprawdzie elektronicznie, ale już nie ma możliwości przesłania dowodu osobistego na wskazany adres – posiadacz musi odebrać go, zjawiając się w urzędzie we własnej osobie. Sprawa wygląda analogicznie w przypadku wymiany starego dowodu osobistego na nowy.

Warto podkreślić, że konsul nie posiada odpowiednich uprawnień, by pośredniczyć w procesie wydawania lub wymiany dowodu osobistego, dlatego też wizyta w kraju jest niezbędna.

Szczegółowe informacje na temat wniosku o wydanie dowodu osobistego znaleźć można na stronie polskiego MSW. Tam również dostępny jest wniosek w formie elektronicznej.

Po wyrobieniu dokumentu urząd poinformuje jego właściciela, który odbierze dowód osobiście. Podczas oczekiwania na wyrobienie dokumentu wnioskujący może przebywać poza granicami kraju.

Wyrobienie polskiego dowodu osobistego jest obecnie bezpłatne, a ważność dokumentu w przypadku osób dorosłych wynosi 10 lat.

Na powyższych zasadach dowody osobiste wydawane są od 1 marca 2015 roku, kiedy to weszły w życie nowe przepisy w tym zakresie. Jednocześnie od tego samego dnia wydawane są dowody wyglądające nieco inaczej niż poprzednie.

Wśród zmian, które wprowadzono 1 marca 2015 roku, znajdują się:

  1. wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną lub w dowolnym urzędzie gminnym na terenie całego kraju;
  2. nowe zabezpieczenia dowodów osobistych (mikrodruki);
  3. nowy wzór dowodu osobistego;
  4. konieczność dostarczenia fotografii odpowiadającej wymogom fotografii znajdujących się w paszportach;
  5. usunięcie z dokumentu informacji o kolorze oczu i wzroście posiadacza;
  6. usunięcie skanu podpisu posiadacza dowodu osobistego;
  7. usunięcie informacji o adresie zameldowania.

Szczególnie ostatnia z wymienionych wyżej zmian jest istotna – dzięki niej nie będzie konieczności wymiany dowodu osobistego na nowy po przeprowadzce.
Warto podkreślić, że osoby posiadające stare dowody osobiste nie muszą wymieniać ich na nowe, o ile dokumenty te nie utraciły ważności.