W ostatnim materiale przybliżyliśmy proces postępowania w razie utraty lub zniszczenia bagażu podczas korzystania z usług linii lotniczych. Tym razem podpowiadamy, jakie prawa przysługują Ci, jeśli Twój lot został całkowicie odwołany. Zapraszamy do lektury!
Latasz samolotem? Poznaj swoje prawa! - Część druga
Proces dochodzenia swoich praw w przypadku lotu, który został anulowany (a zatem numer lotu został zmieniony), jest zwykle dość skomplikowany – nie oznacza to jednak, że powinniśmy z niego zrezygnować. Trzeba pamiętać, że wiele zależy od tego, w jakim terminie zostaliśmy poinformowani o tym, że jednak nie polecimy. Jeśli przewoźnik przesłał informacje o odwołaniu loty najpóźniej do 14 dni przed jego terminem, nie jest zobowiązany wypłacić pasażerom żadnego odszkodowania – to normalna procedura. Natomiast jeżeli przewoźnik poinformuje o anulowaniu lotu najpóźniej w ciągu siedmiu dni przed zaplanowaną datą, jest zobowiązany zaproponować pasażerom lot alternatywny (przy czym odlot alternatywny nie może być wcześniej niż 2 godziny przed pierwotnie planowanym, a przylot – nie później niż 4 godziny po planowanym). W przeciwnym razie przewoźnik będzie musiał zapłacić odszkodowanie. Warto pamiętać, że przewoźnik ma również prawo zaproponować pasażerom lot alternatywny (z uwzględnieniem czasu odlotu nie wcześniej niż jedną godzinę przed planowanym, i przylotu na miejsce docelowe – nie później niż 2 godziny po przylocie planowanym), informując ich o anulowaniu pierwotnego lotu nawet mniej niż 7 dni przed czasem odlotu. W tej sytuacji pasażerom również nie przysługuje żadna forma odszkodowania.

Jeśli linie lotnicze nie zaproponują Ci żadnego z wymienionych wyżej rozwiązań (a zatem lotu alternatywnego w terminie do 14, 7 lub mniej niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu), mogą wybrać jedną z kolejnych możliwości: zwrot kosztu biletu zakupionego przez pasażera (linie lotnicze mają na to dokładnie 7 dni).

Przewoźnik ma także prawo zaproponować Ci odszkodowanie – jego wysokość jest ustalona odgórnie. Najwyższa suma odszkodowania, jaką możesz otrzymać, to równowartość 600 euro (dotyczy to lotów na dystansach większych niż 3500 kilometrów, a także lotów z lotnisk położonych na terenie Unii Europejskiej na te, które znajdują się poza Wspólnotą).

Uwaga: jeśli warunki atmosferyczne są na tyle niesprzyjające, że lot nie może odbyć się planowo, przewoźnik nie musi wypłacić pasażerom odszkodowania. Co więcej – do powodów, które mogą wpłynąć na bezkarne odwołanie przez przewoźnika lotu należy także zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów (na przykład na skutek możliwości wystąpienia ataku terrorystycznego), a nawet usterka samolotu wywołana przez czynnik niezależny od przewoźnika, a odkryta bezpośrednio przed odlotem.

Założyć jednak należy, że awaria samolotu jest możliwa do przewidzenia przez linie lotnicze, dlatego w przypadku jej wystąpienia powinniśmy domagać się odszkodowania.

Pamiętajmy, że odszkodowanie wypłacone nam przez przewoźnika może niekiedy być obniżone (nawet o połowę). Pomniejszenie kwoty odszkodowania może nastąpić, jeśli zaproponowano nam lot alternatywny, którego przylot nie przekracza (w stosunku do przylotu planowanego):
– dwóch godzin (dotyczy lotów na dystansie od długości maksymalnie 1500 kilometrów);
– trzech godziny (dotyczy lotów w obrębie UE na dystansie powyżej 1500 kilometrów);
– trzech godzin (dotyczy lotów w obrębie UE i innych na dystansie powyżej 1500 kilometrów, lecz poniżej 3500 kilometrów);
– czterech godzin (dotyczy lotów innych niż w obrębie UE, na dystansie powyżej 3500 kilometrów).

Jeśli przewoźnik nie zaproponuje nam połączenia alternatywnego (zgodnie z powyższymi warunkami), mamy prawo do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji należy złożyć roszczenie w formie pisemnej. Uwaga: linie lotnicze mają prawo zaproponować nam zwrot ceny biletu w postaci vouchera lub usług (których wartość odpowiada kosztowi biletu) – nie mamy jednak obowiązku przyjęcia takiej formy zwrotu kosztu biletu, możemy zażądać wypłaty pieniędzy.

Jeśli linie lotnicze nie oddadzą nam niezwłocznie równowartości ceny biletu, powinniśmy rozpocząć postępowanie reklamacyjne w polskim Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl

lub w brytyjskim Civil Aviation Authority:
http://www.caa.co.uk.

Złożenie reklamacji w formie pisemnej nie gwarantuje nam niestety odzyskania pieniędzy za bilet – może się zdarzyć, że ULC (lub UK CAA) przychyli się do decyzji przewoźnika. Wówczas pozostaniem nam jedynie dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Jeśli zaproponowano nam alternatywny lot, którego warunki jesteśmy w stanie zaakceptować, mamy prawo do bezpłatnej opieki za strony przewoźnika w czasie oczekiwania na odlot. Należą do niej: posiłki i napoje (ich ilość uzależniona jest od czasu oczekiwania), zakwaterowanie i transfer z lotniska na miejsce zakwaterowania i z powrotem (przy założeniu, że oczekiwanie na lot alternatywny obejmuje nocleg), a także możliwość odbycia dwóch rozmów telefonicznych lub wysłania dwóch wiadomości mailowych podczas czasu oczekiwania na alternatywny odlot.

Należy spodziewać się, że linie lotnicze nie zawsze wyjdą z inicjatywą i zaproponują nam opiekę w trakcie oczekiwania na lot. Pamiętajmy jednak, że prawa pasażera są jednakowe, niezależnie od tego, czy podróżuje wysoko- czy niskobudżetowymi liniami lotniczymi.

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku lotów czarterowych – w przypadku odwołania odlotu, a zatem odwołania całej wycieczki, powinniśmy dochodzić swoich praw bezpośrednio w biurze podróży, które jest odpowiedzialne za organizację wyjazdu.

W kolejnej części materiału poświęconego prawom pasażerów linii lotniczych poruszymy sprawę opóźnienia lotu. Już teraz zapraszamy do lektury!