Coraz częściej Polacy, którzy posiadają obywatelstwo Wielkiej Brytanii, mówią o chęci zrzeczenia się obywatelstwa polskiego. Dlaczego? I jak to zrobić?

Jakiś czas temu w mediach głośno zrobiło się o tym, że Polaków posiadających podwójne obywatelstwo polskie organy państwowe na terytorium RP nie będą traktować jako obywatela innego państwa. To wzbudziło oburzenie osób znajdujących się w takiej sytuacji. Bo okazało się, że bez polskiego paszportu nie mogą nawet opuścić kraju — nawet jeśli legitymują się obcym paszportem na granicy. Zgodnie z polskim prawem osoby takie muszą bowiem posiadać dwa ważne dokumenty tożsamości. Nie mogą okazać celnikom tylko zagranicznego paszportu, by wyjechać z kraju. I nikomu nie przeszkadza fakt, że ów zagraniczny paszport pozwoliłby im na podróż dookoła świata.

Dlatego też coraz częściej Polacy będący obywatelami Wielkiej Brytanii czy Irlandii zaczęli dyskutować na temat zrzeczenia się polskiego obywatelstwa. Nie wiążą swojej przyszłości z Polską, więc nie jest im ono potrzebne.

Jak zrezygnować z polskiego obywatelstwa?

Aby to zrobić, należy złożyć stosowny wniosek za pośrednictwem konsula lub wojewody (w przypadku osób mieszkających w Polsce).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy;
– odpis aktu urodzenia,
– odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
– własnoręcznie sporządzony w języku polskim życiorys,
– aktualną fotografię formatu paszportowego,
– oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
– dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje,
– oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe.

Opłata konsularna wynosi 360 euro i jest płacona z góry. Wniosek znaleźć można w tym miejscu.

Należy pamiętać, że taka decyzja jest ostateczna. Jeśli Prezydent RP podpisze dokument pozbawiający nas polskiego paszportu, nie będzie już odwrotu. Dlatego warto to dobrze przemyśleć i nie działać pod wpływem emocji.

Eksperci sugerują, że lepszym rozwiązaniem jest jednak posiadanie aktualnych dokumentów wydanych przez polskie organy państwowe i noszenie ich przy sobie podczas każdej podróży.