hull.plZbliża się termin wyborów prezydenckich w Polsce. 20 czerwca Polacy mieszkający za granicami kraju również będą mieli szansę zagłosować na nową głowę państwa. Podobnie jak w ubiegłych wyborach na terenie Zjednoczonego Królestwa powstaną punkty wyborcze w których będzie można oddać swój głos pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się w Konsulacie RP w Wielkiej Brytanii do dnia 17 czerwca 2010. Punkt wyborczy Nr 230 będzie mieścił się w Hull w St. Mary’s College przy Cranbrook Avenue, HU6 7TN.

Kliknij tutaj aby zarejestrować się do wyborów prezydenckich 2010

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do właściwego konsula wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną. We wniosku podaje się:

  • nazwisko i imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • adres zamieszkania wyborcy w kraju (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą) lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą),
  • numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 17 czerwca 2010 r.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

Dane kontaktowe Konsulatu w Manchesterze:

strona www: https://wybory.msz.gov.pl
adres: Consulate General of the Republic of Poland in Manchester, 14th floor, Rodwell Tower, 111 Piccadilly, Manchester, M1 2HY

tel: 0161 24 54 132 
telefaks: 0161 23 68 709,
e-mail: manchester@msz.gov.pl