Kolejna wielka inicjatywa skierowana do ludzi nauki. We współpracy z działającym od 1939 roku w Londynie Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO) otwarty zostanie Polski Ośrodek Naukowy UJ. Oficjalna inauguracja przewidziana jest na 14. października, a siedzibą Ośrodka jest budynek Ogniska Polskiego w Londynie, przy ulicy Exhibition Road 55.

Uniwersytet Jagielloński

Według inicjatorów tego wielkiego przedsięwzięcia, pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, nowa uczelnia oferuje wsparcie dla polskich studentów, naukowców i Brytyjczyków zainteresowanych Polską.

Oto co przeczytać można w misji nowopowstałego Ośrodka: „Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie powstał jako odpowiedź na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości. Zacieśniającej się wielopłaszczyznowej współpracy polsko-brytyjskiej, towarzyszy rosnąca aktywność polskiej Emigracji na Wyspach oraz coraz częstsze odwiedziny Brytyjczyków w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, że dziś – bardziej niż kiedykolwiek – potrzebne są instytucje pełniące funkcję pomostów pomiędzy oboma krajami.
Naszym najważniejszym celem jest popularyzowanie polskiej nauki w Wielkiej Brytanii. Wspieramy pracę i osiągnięcia zarówno polskich naukowców mieszkających na Wyspach, jak również Brytyjczyków, którzy prowadzą badania na temat Polski. Poprzez połączenie potencjałów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, tworzymy również zupełnie nową jakość w londyńskiej ofercie edukacyjnej”. (za: pon.uj.edu.pl)

Działalność Ośrodka ma charakter przede wszystkim naukowy. Dodatkowo chce on podjąć różne inicjatywy o charakterze integracyjnym, by wypełnić istniejącą dotychczas lukę wśród organizacji polonijnych.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Polskiego Ośrodka Naukowego UJ wymienić można:

• studia podyplomowe „Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO”
• studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich”
• seminarium doktoranckie z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii i ekonomii
• akademickie kursy języka polskiego
• granty badawcze dla naukowców brytyjskich zainteresowanych Polską
• otwarte Wykłady Jagiellońskie
• stworzenie pierwszej publicznej bazy Polaków pracujących naukowo na Wyspach
• opracowanie wirtualnej Mapy Polskiego Londynu – najważniejszych miejsc związanych z Polakami i Polonią. Mapa zawierać będzie kilka alternatywnych tras śladami polskiej emigracji i polskiej nauki

Pełnomocnik rektora UJ ds. kontaktów z PUNO, dr hab. Arkady Rzegocki poinformował, że z okazji inauguracji działalności PON odbędzie się konferencja naukowa pt. „Rycerze wolności. Polscy naukowcy w Wielkiej Brytanii”, a także I Wykład Jagielloński.

Na uruchomienie PON w Londynie krakowska uczelnia otrzymała ponad 1,2 mln zł w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Źródło: polonia.wp.pl, pon.uj.edu.pl