W 1825 roku zbudowano Hull Corporation Pier. Miało to być miejsce, w którym swój rejs kończył prom pływający na trasie Hull – New Holland. Swoją funkcję Hull Corporation Pier pełniło aż do czasu wybudowania Humber Bridge w latach 80. ubiegłego stulecia!

Konstrukcja Hull Corporation Pier zmieniała się na przestrzeni lat. Wielokrotnie przebudowywano tę część nadbrzeża, powiększając ją i dopasowując do zmieniających się potrzeb pasażerów. W pewnym momencie konstrukcja składała się już nie z jednego, lecz z dwóch podestów dla pasażerów. Dzięki niej można było również obsługiwać statki towarowe, wpływające do portu w Hull.

W tej chwili niewiele pozostało z czasów świetności Hull Corporation Pier. Konstrukcja, która przetrwała do dziś, składa się z jednego tylko poziomu. Niemniej jednak jest świetnym punktem widokowym, z którego widać całą okolicę, w tym Humber Bridge, Spurn Point i wybrzeże w Lincolnshire.

Część konstrukcji stanowi dzisiaj taras, pierwotnie wykonany z kamiennych płyt, wzmocniony cementem, który spuszczony jest tak nisko, że sięga wody. Powszechnie taras ten (nazywany fachowo pochylnią) określany jest mianem „Oss Wash”. Miejsce to pełniło niegdyś bardzo ciekawą funkcję – to właśnie tutaj można było sprowadzić konie nad samą wodę i bez większego wysiłku umyć je. Stąd zresztą wzięła się nazwa „‘Oss Wash”!

Ciekawostką są również toalety znajdujące się nieopodal Hull Corporation Pier. Pochodzą one bowiem jeszcze z czasów wiktoriańskich i stanowią jeden z najlepszych w całej Wielkiej Brytanii przykładów szaletu publicznego sprzed wielu lat.

Zachęcamy do spaceru i zobaczenia na własne oczy Hull Corportion Pier – miejsca, które spełniało niegdyś wiele istotnych funkcji, zaś dziś zapewnia wspaniały widok na rzekę Humber i całą okolicę.

Absolutne „must see” w naszym mieście!