Szkoła Endeavour została otwarta zaledwie w 2003 roku, ale od początku sprawiała wiele problemów radzie miasta. W końcu podjęto decyzję o jej zamknięciu w wakacje letnie 2015 roku.
Endeavour High School zostanie zamknięta
O problemach jednej z najnowszych szkół średnich w mieście pisaliśmy już kilkakrotnie. Bezpośrednim powodem zamknięcia placówki edukacyjnej jest zmniejszająca się liczba uczniów i związany z tym deficyt. Na szkołę nałożono też już po raz trzeci „specjalne środki”. Niestety, i tym razem – jak się okazuje, ostatnim – szkoła nie sprostała oczekiwaniom Urzędu Miasta.

Liceum zostało sfinansowane z pieniędzy City Council ze sprzedaży udziałów w Kingston Communications. Co stanie się z budynkiem i przylegającymi do niej obiektami sportowymi, rada miasta zadecyduje w przyszłym miesiącu. Na razie wiadomo, że 170 uczniów zostanie przeniesionych do innych szkół, pozostałych 210 zostanie tutaj do egzaminu GCSE.

Źródło: http://www.hulldailymail.co.uk/