Dom Opieki Św. Katarzyny (St Catherine’s) znajdujący się przy ulicy Southcoates Lane w Hull zostanie wkrótce zamknięty. Decyzja ta ma podłoże finansowe. Instytucja, która zajmuje się prowadzeniem ośrodka, nie może pozwolić sobie więcej na jego finansowanie. Należy zaznaczyć, że roczny koszt związany z utrzymaniem takiej placówki wynosi około 200 tys. funtów.
Dom Opieki Świętej Katarzyny zostanie zamknięty
W ostatni poniedziałek, 12 listopada, 36 zamieszkujących Dom rezydentów usłyszało, że muszą opuścić ośrodek. Właściciele domu podjęli także rozmowy z pracownikami. Przewiduje się, że nie skończą się one wcześniej niż z końcem stycznia przyszłego roku. Pewne jest natomiast, że sam ośrodek nie zostanie zamknięty przed kwietniem 2013 roku.

W liście do pracowników obsługi i rezydentów właściciele domu opieki podkreślili, że w ciągu ostatnich pięciu lat na odnowienie i konserwację budynku wydano bardzo duże sumy pieniędzy. Spowodowało to zachwianie się budżetu ośrodka. Podobna sytuacja utrzymuje się od pewnego czasu. Dom opieki przynosi straty, a jego utrzymywanie jest nie tylko nieopłacalne, lecz także niemożliwe ze względu na deficyt budżetowy.

Siostra Phillipa Kohl Becker, jeden z członków zarządu ośrodka podkreśliła, że obecni rezydenci bardzo dobrze znoszą trudności, z którymi przyszło im się zmierzyć. Dodała także, że ostatnią rzeczą, którą zarząd chce zrobić, to zamknięcie obiektu.

Ze strony Rady Miejskiej Hull padają zapewnienia, że każdej z osób zamieszkujących obecnie zagrożony ośrodek zostanie udzielona pomoc, mająca na celu ułatwienie znalezienia miejsca w podobnym domu opieki. Radni obiecują, że zapewnią każdemu z rezydentów właściwe wsparcie.

Szczególną opieką zostaną objęci najstarsi rezydenci, którym pomimo planów zamknięcia, ośrodek nadal będzie świadczył wybrane usługi.

Dom Opieki Świętej Katarzyny w Hull jest instytucją prowadzoną przez The Institute of Our Lady of Mercy. Organizacja ta powstała w 1983 roku i postawiła sobie cel – nieść pomoc najuboższym i chorym w imieniu Jezusa Chrystusa. Obecnie pracuje w niej ponad 300 ludzi. Instytucja swoim zasięgiem obejmuje także kilka krajów z całego świata: Etiopię, Kenię, Peru, Rumunię i Irlandię.

Zgodnie z zapewnieniami organizacji, inne prowadzone przez nią domy opieki nie są zagrożone.

Źródła:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-humber-20311659
http://www.ourladyofmercy.org.uk/whoweare/dsp-default.cfm?loadref=53