Problem łamania praw pracownika na Wyspach znany jest nie od dziś. Ale można sobie z nim poradzić. Wystarczy, że zdasz sobie sprawę z tego, że nie musisz godzić się z taką sytuacją i możesz dochodzić swoich praw korzystając z porad Darmowej POMOCY Prawnej. Oto jedna z nich.

Przed zgłoszeniem się do nas postaraj się porozumieć ze swoim pracodawcą. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przysługujących Ci praw z uwzględnieniem przepisów prawnych regulujących kwestie zwolnień i pozostałych form zakończenia stosunku pracy. 

Obowiązująca procedura

Brytyjskie prawo pracy przypomina polskie, choć istnieją między nimi pewne różnice.W prawie brytyjskim zwolniennie z pracy nazywane jest dismissal i dotyczy rozwiązania umowy za lub bez wypowiedzienia przez pracodawcę lub gdy pracodawca nie zechce przedłużyć z pracownikiem umowy zawartej na czas określony.

O obowiązującej w firmie procedurach rozwiązujących z pracownikiem stosunek pracy, pracownik powinien zostać poinformowany przez pracodawcę pisemnie w okresie dwóch miesięcy od podjęcia przez niego pracy.

Również pracodawca, który zamierza wszcząć procedurę rozwiązującą umowę o pracę, ma obowiązek postępować zgodnie z przewidzianym przez prawo schematem, który składa się z trzech czynności:
– pisemnego oświadczenia – pracodawca wysyła pracownikowi oświadczenie zawierające zarzuty jak i uzasadnienie ich wniesienia;

– spotkania – pracodawca ma obowiązek zorganizowania spotkania z pracownikiem, podczas którego zostaną przedyskutowane wszelkie zarzuty. Podczas takiego spotkania pracownik ma prawo do zaprezentowania swoich wyjaśnień oraz ustosunkowania się do zaistniałego problemu, jak również ma możliwość zaproszenia na to spotkanie przedstawiciela związku zawodowego, tłumacza bądź współpracownika.
– przekazanie decyzji – po spotkaniu pracodawca przedkłada swoją decyzję do wiadomości pracownika, a także informuje go o możliwości odwołania się od tej decyzji (appeal).


Rodzaje zwolnień

Jeśli zatem pracodawca zdecydował się zwolnić pracownika z pracy, i poinformował go pisemnie o terminie jego zwolnienia oraz przysługującemu mu okresowi wypowiedzenia, i jako przyczynę podał m.in.: reorganizację firmy, utratę przez pracownika wymaganych kwalifikacji lub kondycji zdrowotnej do wykonywania danego zawodu, zachowania niedopuszczalnego w miejscu pracy m.in. spożywania alkoholu czy molestowania seksualnego klienta przez danego pracownika, będzie mógł go zwolnić na podstawie fair reason for dismissal (zwolnienia uzasadnionego).

Bywa również i tak, że pracodawca łamie przepisane prawem procedury rozwiązujące z pracownikiem umowę o pracę i bez podania przyczyny oraz przeprowadzenia odpowiednich procedur, zwalnia pracownika. Wówczas takie zwolnienie pracownika traktowane jest jako bezzasadne – unfair dismissal, lub bez względu na powód pracodawcy – automatically unfair dismissal. Przed takimi właśnie zachowaniami pracodawcy prawo chroni pracownika.

POMOC – UK chroni swoich klientów

Jeśli więc przydarzy Ci się taka sytuacja i będziesz uważał, że zostałeś zwolniony bezzasadnie, możesz wnieść skargę do Employment Tribunal (Trybunału Pracy) w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia z pracy, w której pracowałeś przez co najmniej rok czasu będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, lub możesz skontaktować się z Ingrams Solicitors – pogotowiem prawnym Darmowej POMOCY Prawnej, która w Twoim imieniu wystąpi z roszczeniami przeciwko pracodawcy niezależnie od długości trwania Twojego stosunku pracy.

Dodatkowo Ingrams Solicitors udzieli Ci pomocy w przypadku niezgodnych z prawem zwolnień z pracy typu automatically unfair dismissals (zwolnienia automatycznie bezzasadne), do których zaliczają się m.in.: zwolnienia w związku z zajściem w ciążę lub urodzeniem dziecka, związane z członkostwem w związkach zawodowych, zwolnienia będące przejawem dyskryminacji na tle narodowościowym, religijnym lub innej orientacji seksualnej lub z powodu podjęcia przez Ciebie próby obrony swoich praw na drodze postępowania w Trybunale Pracy. Ingrams Solicitors zaoferuje Ci również wsparcie prawne jeśli sam zrezygnujesz z pracy z powodu nieprzestrzegania przez pracodawcę warunków umowy bądź stosowania przez niego presji psychicznej lub mobbingu. Tego rodzaju zwolnienie nazywa się constructive dismissal i wymaga ogromnej dokumentacji świadczącej o winie pracodawcy. O tym jak powinieneś bronić się w takiej sytuacji i jakich dokumentów będziesz potrzebował poinformuje Cię zespół prawników Ingrams Solicitors, którzy dokładnie zapoznają się z Twoim problemem i w zależności od tego, czy jest to incydent, czy celowe działanie pracodawcy, w Twoim imieniu rozpoczną odpowiednią procedurę.

Wystarczy, że skontaktujesz się z polskim pracownikiem Ingrams Solicitors dzwoniąc pod numer telefonu 0844 555 20 26 w godzinach 9:00-17:00 (po godzinach pracy biura działa automatyczna sekretarka, można więc zostawić zgłoszenie oraz numer kontaktowy) w celu przedstawienia swojego problemu ze wskazaniem, czego się domagasz od pracodawcy, byś mógł uzyskać pomoc profesjonalistów, którzy w Twoim imieniu zwrócą się do pracodawcy z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów. Z reguły takie działania przynoszą pożądane rezultaty.

źródło: POLISH ZONE (http://www.polishzone.co.uk)

hull.pl