Wnioski o przyznanie licencji uprawniającej do przewozu osób składają w Hull gwałciciele i przestępcy ukarani m.in. za niebezpieczną jazdę, wynika z danych ujawnionych przez Disclosure and Barring Service (DBS).

Dane, o których mowa, dotyczą okresu między 2012 i 2016 rokiem — w tym czasie aż 10 kierowców składających wniosek o licencję na przewóz osób to przestępcy skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa o charakterze seksualnym. Czterech z nich miało na koncie wyrok za napaść na nastoletnie dziewczyny. Jeden został skazany za uprawianie seksu z nastolatką poniżej 16. roku życia, czyli za czyn pedofilski.

Ponad 70 aplikujących zostało również ukaranych za jazdę powodującą zagrożenia w ruchu drogowym, w tym jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Urzędnicy z magistratu w Hull zapewnili po wycieknięciu tych danych, że zasady określające, kto może otrzymać licencję i legalnie pracować jako kierowca taksówki, są bardzo precyzyjnie określone i przestrzegane. Wniosek złożyć może każdy — ale nie każdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, uspokajają urzędnicy. Rzecznik urzędu miejskiego w Hull dodaje także, że decyzje podejmowane są na podstawie oceny wagi wykroczenia czy przestępstwa popełnionego przez aplikanta. Każdy, kto otrzymuje licencję, musi najpierw zyskać pozytywną opinię wydaną przez Disclosure and Barring Service (DBS). „Jeśli komisja rozpatrująca wnioski ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy dana osoba powinna otrzymać licencję, wniosek zostaje odrzucony. Chodzi w końcu o bezpieczeństwo mieszkańców miasta” — mówi rzecznik.

Magistrat w Hull nie podaje, ile wniosków zyskało aprobatę urzędników, skutkując przyznaniem licencji.