Radny Terry Geraghty chciałby zobaczyć w centrum miasta kompleks zawierający basen oraz lodowisko. Jego budową i prowadzeniem miałaby zająć się spółka w pełni należąca do miasta.
Basen i lodowisko w centrum miasta?
Urząd Miasta w Hull zgodził się, że pomysł stworzenia niezależnej firmy, która przejęłaby od miasta obowiązek dbania o kwestie kultury i rozrywki, to dobre rozwiązanie. Nowe przedsiębiorstwo sprawowałoby pieczę nad centrami rozrywki, muzeami, parkami, bibliotekami i innymi placówkami, a także wydarzeniami kulturalnymi. Na razie brak jeszcze konkretnych szczegółów.

Radni zgodzili się także na przyjęcie £219.000 ufundowanych przez Hull NHS Clinical Commissioning Group (CCG), które pozwolą na utrzymanie basenu Ennerdale Leisure Centre co najmniej do marca 2015r. Potwierdzono zaś zamknięcie pola golfowego Springhead – na temat jego przejęcia przez członków klubu golfowego rozmawiano wcześniej.

Radny Geraghty powiedział: „Fundusze na Ennerdale z CCG dadzą nam czas na ponowne rozpatrzenie niektórych kwestii oraz zastanowienie się, w jaki sposób funkcjonować ma przedsiębiorstwo, które zamierzamy powołać” (cyt. za hulldailymail.co.uk). Geraghty dodaje też, że powstanie nowego basenu i lodowiska w centrum miasto oznacza, że inne tego typu placówki będą musiały zostać zamknięte. „Jeśli jednak ma się to zdarzyć, nie chciałbym zamykać czegokolwiek, póki nowe miejsca nie zostaną otwarte”.

Obecnie City Council rozpatruje różne miejsca, ale według Geraghtiego optymalną lokalizacją jest Bond Street, na której znajduje się ogromny parking.

Powołanie firmy, która zajęłaby się działalnością kulturalną i rozrywkową miasta, oznaczałoby daleko idące oszczędności dla miasta. „Spodziewamy się nawet £600.000 oszczędności” – mówi radny.


Źródło: http://www.hulldailymail.co.uk/