W East Yorkshire tylko w zeszłym roku aż 110 tysięcy osób trafiło do szpitali z powodu braku umiarkowania w piciu alkoholu. Najwięcej problemów z alkoholem mają ludzie w średnim wieku pijący w samotności.
Alkoholizm w Hull w liczbach
Alcohol Concern przygotowało nową mapę Alcohol Harm Map, która zbiera dane liczbowe na temat picia alkoholu i jego wpływu na zdrowie. Colin Inglis, przewodniczący rady do spraw zdrowia i dobrego samopoczucia, zaznacza, że ludzie, którzy piją zbyt dużo ryzykują swoim zdrowiem oraz są ogromnym kosztem dla społeczeństwa. Dodał też, że martwi go szczególnie duża liczba starszych ludzi, którzy nadużywają alkoholu. Według niego, wielu z nich jest samotnych i pije, żeby się pocieszyć.

W Hull z powodu alkoholu do szpitali bezpośrednio z powodu pijaństwa trafiło 6.455 osób, w tym 323 w wieku 16 – 24 lata i 974 powyżej 75 troku życia. W East Riding 154 pacjentów z 7.006 było w wieku 16 – 24, a 1.494 miało ponad 75 lat.

Radny Jonathan Owen mówi: „Dla mnie największym problemem są ludzie w średnim wieku i z klasy średniej, którzy piją w domu. Problemu wcale nie stanowią młode osoby pijące na imprezach” (cyt. za hulldailymail.co.uk). Radna Barbara Jefferson dodaje: „Być może kiedyś nie piliśmy tak dużo, kiedy wychodziliśmy i bawiliśmy się w miejscach publicznych, ale teraz ludzie piją w domach z tych wielkich szklanek i nie zdają sobie sprawy, że przekraczają limity”.

Alkoholizm w Hull w liczbach:
• 25,7% mieszkańców pije w stopniu narażającym ich zdrowie.
• W ciągu roku miejskie szpitale przyjęły 54.445 pacjentów, którzy musieli leczyć się z powodu picia alkoholu.
• Z tego 38.158 trafiło na oddział A&E.
• Zajęcie się jednym takim pacjentem kosztuje średnio £74.
• Z powodu alkoholu zmarło 112 osób.

Źródło: http://www.hulldailymail.co.uk/