Trzy tysiące dzieci w szkołach w Hull i East Riding zostało zakwalifikowanych w zeszłym roku szkolnym jako te „stale nieobecne za zajęciach lekcyjnych”. Oznacza to, że w szkole pojawiły się na mniej niż 85% zajęć.
3 tysiące dzieci w Hull i East Riding ma problemy z obecnością w szkole3 tysiące dzieci w Hull i East Riding ma problemy z obecnością w szkole
Rządowe dane pokazują sytuacje w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W Hull dzieci, które opuściły zbyt wiele lekcji, było 1590: to 5,2% z 30.295 wszystkich uczniów. Taki wynik stawia miasto pośród piętnastu najgorszych rejonów w całym kraju. W East Riding dzieci z dużą liczbą nieobecności stanowią 3,6% wszystkich uczniów, czyli 1395.

Mike Whale, sekretarz regionalnego NUT, mówi: „Stała nieobecność to duży problem dla ucznia, ale także dla nauczyciela. Ogólnie wszyscy wiedzą, że długa nieobecność dziecka w szkole jest zła. Jest jasne, że przedłużająca się nieobecność jest poważna, a większość szkół nie posiada odpowiednich środków, by temu zaradzić. Kilka dni poza szkołą co jakiś czas nie ma wpływu na edukację, ale jeżeli nieobecność trwa ponad kilka tygodni, wówczas pojawiają się duże braki. Oczywiście, jeżeli dzieci są chore, nie da się tego uniknąć, ale jeżeli powód jest inny, nie ma miejsca na tak długą absencję” (cyt. za hulldailymail.co.uk).

Co więcej, liczba godzin lekcyjnych opuszczonych przez dzieci to także jedno z kryteriów, które pracownicy Ofsted biorą pod uwagę oceniając szkolne statystyki.

Radna Julie Abraham z East Riding dodaje: „To ważne, abyśmy mogli upewniać się, że dzieci i młodzi ludzie uczęszczają do szkoły regularnie i nie opuszczają ważnych części szkolnego programu. Bez pełnej edukacji, szczególnie jeżeli chodzi o matematykę i angielski, możliwości młodych ludzi na koniec edukacji są poważnie ograniczone. To obowiązek rodziców i opiekunów, by upewniać się, że dzieci chodzą do szkoły każdego dnia”.

I chociaż problem nieobecności w szkole jet poważny, wszystko wskazuje na to, że dzieci chodzą do szkoły coraz bardziej regularnie. Jeszcze w ubiegłym roku w szkołach ponadpodstawowych w East Riding odsetek uczniów nie przychodzących na lekcje regularnie wynosił 7,4%.

Źródło: http://www.hulldailymail.co.uk/