W pierwszym kwartale tego roku w Hull popełniono tysiące wykroczeń i przestępstw. Na podstawie danych przekazanych przez Humberside Police można było stworzyć listę najbardziej niebezpiecznych miejsc w Hull, uwzględniającą liczbę dokonanych przestępstw.

Przedstawiamy listę 10 najbardziej niebezpiecznych miejsc w naszym mieście.

1. Myton — w Myton tylko w ciągu pierwszego kwartału 2017 roku popełniono prawie 2000 przestępstw — to absolutny rekord. Jedna czwarta z tej liczby to przestępstwa na tle seksualnym. Częste były również ataki na sklepy znajdujące się w tej dzielnicy i na przechodniów.

Zgodnie ze statystykami w Myton mieszka około 12 tys. osób. Oznacza to, że 12% z nich ma sporą szansę na zostanie ofiarą przestępstwa.

2. Drypool — wynik 654 przestępstw w ciągu trzech miesięcy jest wysoki, ale jeszcze bardziej niepokoi szczególnie duża liczba napaści na samochody i włamań w tej dzielnicy.

3. Orchard Park i Greenwood — tutaj dominowały napady na przechodniów dokonywane przez osoby bezdomne, pijane itp. — 151 spośród 636 przestępstw w sumie miało właśnie taki, antyspołeczny charakter.

4. St Andrew’s — tutaj szansa na stanie się ofiarą przestępstwa jest niższa, bo w dzielnicy mieszka nieco ponad 8 tys. osób, a liczba przestępstw popełnionych w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosła 574. Nadal jednak jest to wynik dość wysoki, zważywszy, że ponad 130 z nich miało podłoże seksualne.

5. Newington — 532 przestępstwa, w tym w większości napaści na tle seksualnym.

6. Avenues — 527 przestępstw i wykroczeń popełniono w pierwszym kwartale — prawie 150 z nich wiązało się z użyciem przemocy lub napastowaniem seksualnym.

7. Marfleet — spośród wszystkich 510 przestępstw aż 166 to napaści na tle seksualnym, gwałty i pobicia.

8. Newland — 484 przestępstwa.

9. Southcoates East — to kolejne niebezpieczne miejsce w Hull — z wynikiem 452 przestępstw.

10. Bransholme West — to dzielnica, która zajmuje ostatnie miejsce na tej niechlubnej liście z wynikiem 358 przestępstw w styczniu, lutym i marcu 2017.