Ze względu na oszczędności, których brytyjski rząd poszukuje dosłownie wszędzie, postanowiono, że w tym roku część z zasiłków zostanie podwyższona jedynie symbolicznie – wzrost wyniesie bowiem 2.2%, czyli odpowiednik obecnej stopy inflacji. Inne zostaną podwyższone tylko o 1%, a niektóre zupełnie zamrożone. Zmiany wprowadzone będą także w przypadku wysokości składek dla osób samozatrudnionych.
Zmiany w zasiłkach i nowe składki dla osób samozatrudnionych
Najwyższy wzrost dotyczyć będzie emerytur państwowych – zostaną one podwyższone o 2.5%, czyli o trzy dziesiąte punktu procentowego więcej niż poziom inflacji. Zasiłki dla opiekunów i osób niepełnosprawnych zostaną podniesione o 2.2%. Wszystkie pozostałe natomiast tylko o 1%. Każdego roku rząd brytyjski oblicza wysokość zasiłków bazując na danych dotyczących stopy inflacji z września roku poprzedniego. Tym razem inflacja wyniosła wówczas prawie o połowę mniej niż rok wcześniej. W kwietniu 2012 roku część zasiłków podniesiono bowiem aż o 5.2%!

Zamrożony zostanie zasiłek na dziecko (Child Benefit) – do kwietnia następnego roku. Potem podwyżka wyniesie zaledwie 1%. Od tego roku o jeden procent podniesiony zostanie zasiłek macierzyński (Maternity Pay), ojcowski (Paternity Pay) oraz adopcyjny (Adoption Pay). Ulgi podatkowe (na dziecko oraz dla osób o niskich dochodach) zostaną podwyższone także o 1%. Nie wykluczone jednak, że w kolejnym roku niektóre z nich zostaną całkowicie zamrożone. Również jednoprocentowy wzrost czeka zasiłek dla osób w wieku produkcyjnym , w tym dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance) oraz zasiłki dla osób pracujących, których dochody są bardzo niskie. Wzrost o 2.2%, oprócz zasiłków dla opiekunów i osób niepełnosprawnych, dotyczy także dodatkowej emerytury państwowej (Additional State Pension).

Podwyższając zaledwie symbolicznie zasiłki i ulgi podatkowe, rząd jednocześnie ustanowił nowe składki dla osób samozatrudnionych (National Insurance Contribution). Od teraz osoby samozatrudnione będą musiały płacić tygodniowo nie 2.65 funta, lecz 2.70. Pierwszą stawkę w nowej wysokości trzeba będzie zapłacić dopiero za trzy miesiące – należy pamiętać, że są one opłacane wstecz. Stawka naliczana jest za okres tygodniowy, płatność pobierana jest z konta jednego, określonego dnia. Jeśli w miesiącu dzień ten powtarza się cztery razy – zapłacisz czterokrotność aktualnej stawki; jeśli natomiast pięć – pięciokrotność. W przypadku okresu trwającego 5 tygodni, wzrost wyniesie łącznie 0.25 funta w porównaniu do składek z poprzedniego roku. Pierwszą składkę, za okres od 6. stycznia do 9. lutego 2013 roku należy zapłacić do 10 maja br. Wyniesie ona 13.25 funta (zgodnie ze starym przelicznikiem). Pierwsza składka opłacona zgodnie z nowymi zasadami wyniesie 13.50 funta (za okres od 7. kwietnia do 11. maja 2013 roku), powinna zostać opłacona najpóźniej do 9 sierpnia br. Nieco inaczej wygląda sytuacja wówczas, gdy składki są opłacane co pół roku – wówczas pierwsza rata (w wysokości 70.20 funta) zostanie pobrana 10 stycznia 2014 roku (za okres od 7. kwietnia do 5 października 2013 roku).

Źródła: www.emito.net, www.twojsukcesuk.co.uk