Radni Hull rozważają zmianę kryteriów pozwalających na ubieganie się o mieszkanie socjalne. Aplikanci będą musieli wykazać, że są związani z okolicą.
Zmiany w przydzielaniu mieszkań socjalnych w Hull
Nowe obostrzenia wprowadziła już Neighbouring East Riding Council. Nie przyjmuje ona nowych zapisów na listy oczekujące, chyba że starający się o mieszkanie może wykazać, że mieszkał w okolicy przez co najmniej 6 z ostatnich 12 miesięcy. To odpowiedź na rządowe zachęty, by zmienić kryteria tak, aby o mieszkania mogli starać się wyłącznie ci, którzy w danym rejonie mieszkają co najmniej od dwóch lat.

Laura Carr, która będzie brała udział w przyszłotygodniowej dyskusji, powiedziała: „Obecnie nie mamy żadnych kryteriów związanych z mieszkaniem w tym rejonie, co oznacza, że o mieszkanie może ubiegać się każdy, niezależnie od tego czy jest związany z Hull, czy nie” (cyt. za hulldailymail.co.uk).

Źródło: http://www.hulldailymail.co.uk/