Prace mające na celu renowację uliczek znajdujących się w okolicy Hessle Road w zachodniej części Hull ruszą już w tym roku. Wartość inwestycji wyniesie około 750 tysięcy funtów. Mieszkańcy okolicy nie mogą się doczekać.

Mieszkańcy ulic Tyne Street, Ribble Street oraz Dee Street już od jakiegoś czasu prosili władze miasta, by nie zapominano o nich podczas planowania budżetu na renowację przestrzeni miejskiej w Hull. Zdaje się, że prośba została wysłuchana – radni Daren Hale i Nadine Fudge przygotowali już specjalny raport opisujący planowane zmiany. Następnym krokiem będzie przedstawienie dokumentu radzie miasta we wrześniu tego roku. Jeśli zostanie on zaakceptowany, prace ruszą z końcem tego roku.

W ramach inwestycji wyremontowane zostaną między innymi frontowe części budynków znajdujących się przy wymienionych wyżej ulicach.

Cliff Park, przewodniczący stowarzyszenia Darts Residents Association zrzeszającego mieszkańców okolicy powiedział, że jest bardzo podekscytowany wiadomością o tym, że wkrótce prawdopodobnie rozpoczną się prace remontowe. Przyznał, że radni z tej części Hull bardzo mocno starali się o to, by w końcu udało się zrealizować projekt modernizacji.

Cliff Park powiedział również, że już widać pierwsze zmiany w okolicy – niedawno zainstalowano w tej części miasta nowe oświetlenie uliczne typu LED.

Mieszkańcy są zdania, że zadbana okolica wzmocni ich więź z miejscem zamieszkania i uczyni je bardziej przyjaznym. Mają nadzieję, że dzięki zmianie oblicza ulic znajdujących się niedaleko Hessle Road znikną również osoby zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców, w tym alkoholicy i żebracy.

Radni są przekonani, że plany modernizacji tej części miasta zyskają poparcie rady miejskiej we wrześniu. Mają nadzieję, że dzięki remontowi mieszkańcy na nowo będą cieszyć się pięknym wyglądem ulic.

Pierwotnie planowano wyburzyć 150 zaniedbanych nieruchomości przy Tyne Street i wybudować na ich miejscu szkołę średnią. Postanowiono jednak, że lepszym pomysłem będzie odnowienie domów i tym samym zmiana oblicza okolicy.