Jeśli oczekujesz narodzin dziecka lub już je urodziłaś, a nie kwalifikujesz się do pobierania ustawowego zasiłku macierzyńskiego (Statutory Maternity Pay – SMP), prawdopodobnie spełniasz kryteria otrzymywania zapomogi macierzyńskiej (Maternity Allowance).

Kto jest uprawniony do pobierania MA?

  • Osoby pracujące, lecz nie kwalifikujące się do otrzymywania ustawowego zasiłku macierzyńskiego (SMP).
  • Osoby prowadzące własną działalność (samozatrudnione) i opłacające składki na ubezpieczenie społeczne National Insurance Class 2 (druga klasa ubezpieczeń społecznych) lub posiadające zaświadczenie o zarobkach poniżej progu, od którego pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne NI Class 2. Zaświadczenie takie nazywa się Small Earnings Exemption certificate.
  • Osoby, które obecnie nie pracują, ale były zatrudnione w okresie tuz przed ciążą lub w czasie ciąży.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać zapomogę macierzyńską?

Maternity Allowance jest wypłacany pracownicom, które przepracowały co najmniej 26 z 66 tygodni przed przewidywaną datą porodu albo potrafią wykazać 13 tygodni, w których zarabiały średnio powyżej £30. Nie ma znaczenia, czy pracowałaś pod rząd czy z przerwami, na etacie, dorywczo, czy jako osoba samozatrudniona.

Do wyliczenia średniej zarobków możesz dowolnie wybrać te tygodnie, w których zarabiałaś najwięcej.

Co więcej, możesz uwzględnić okresy zatrudnienia w Polsce lub innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA). Żeby to zrobić, musisz jednak przez pewien okres pracować także w Zjednoczonym Królestwie i opłacać tu składki ubezpieczalni.

Przykład: Pracowałaś w Polsce przez rok. Następnie emigrowałaś do UK i podjęłaś pracę dorywczą na okres dwóch miesięcy. Nie kwalifikujesz się więc do Ustawowej Płacy Macierzyńskiej, ale możesz wystąpić o zapomogę macierzyńską w Anglii – Maternity Allowance.

Do udowodnienia swoich zarobków w Polsce lub innym kraju należącym do EEA, musisz wystąpić w tym państwie o formularz E104.

Kiedy mogę otrzymać MA?

O zapomogę macierzyńską możesz starać się najwcześniej na 15 tygodni przed planowaną datą porodu (zawsze liczoną od najbliższej poprzedzającej niedzieli), a pierwszą wypłatę możesz odebrać najwcześniej na 11 tygodni przed spodziewanym porodem.

Ponieważ MA jest wypłacane przez Jobcentre Plus, właśnie tam musisz złożyć swój wniosek MA1. Pracownicy rozwieją też wszelkie wątpliwości na temat tego, czy spełniasz warunki, by otrzymać ten zasiłek. Jeżeli nie, pracownik powinien użyć tego samego wniosku, żeby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do zasiłku dla osób niezdolnych do pracy.

Maternity Allowance wynosi tygodniowo £139,58 lub 90% twoich średnich zarobków, w zależności od tego, która suma jest niższa (aktualne na dzień 28.02.2016).

Źródło: www.gov.uk