Wiele osób zastanawia się nad tym, czy powinno wymienić prawo jazdy na brytyjskie, jeśli na stałe mieszka na Wyspach. Rozwiewamy wszystkie wątpliwości związane z tym tematem – a może ich być wiele.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, Polacy mieszkający na Wyspach na stałe mogą posługiwać się dokumentem wydanym w Polsce (podobnie jak inni mieszkańcy krajów Unii Europejskiej, będący rezydentami w Wielkiej Brytanii).

Dotyczy to tylko prawa jazdy kategorii A oraz B. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek: polskim dokumentem można posługiwać się tylko do ukończenia 70. roku życia lub 3 lata od momentu zamieszkania w Wielkiej Brytanii na stałe (w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy). Jeśli zatem osoba w wieku 69 lat przeprowadzi się do Wielkiej Brytanii, może posługiwać się polskim prawem jazdy aż do 72. roku życia (wtedy bowiem upłyną trzy lata od momentu uzyskania statusu rezydenta). Pamiętać przy tym należy, że w tym przypadku pod pojęciem rezydenta rozumie się każda osobę, która mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii.

Część osób twierdzi jednak, że prawo jazdy powinniśmy zmienić na brytyjskie w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od momentu zamieszkania na Wyspach. Potwierdza to Policja, która traktuje osoby pozostające w UK krócej niż rok jako turystów. Jeśli jednak choć na kilka dni wrócimy w tym czasie do Polski, ponownie zyskujemy status turysty z punktu widzenia Policji i mamy kolejne 12 miesięcy na wymianę dokumentu (chyba, że znów odwiedzimy Polskę – i tak w koło).

Dojść można zatem do wniosku, że mamy w tym przypadku do czynienia z pewnego rodzaju „szarą strefą” – trudno będzie udowodnić nam, że byliśmy w Wielkiej Brytanii przez ponad 12 miesięcy bez przerwy.

A jednak – warto rozważyć wymianę prawa jazdy na brytyjskie. Dlaczego?

Przede wszystkim, dokument wydany w Wielkiej Brytanii jest powszechnie uznawanym potwierdzeniem tożsamości i adresu zamieszkania. Jeśli zatem będziesz chciał pożyczyć pieniądze lub otworzyć nowe konto w banku, będziesz mógł posłużyć się prawem jazdy.

Można także założyć, że unikniesz wielu drobnych nieporozumień, na przykład podczas kontroli policyjnej. Nie będziesz musiał tłumaczyć się z posiadania polskiego dokumentu, udowadniania, jak długo jesteś rezydentem. Poza tym, jeśli Policja zdecyduje, że Twoje prawo jazdy musi zostać odebrane, dokument wydany w Polsce zostanie do Polski odesłany, co przysporzy Ci dodatkowych kłopotów. Dotyczy to przede wszystkim osób, które na co dzień poruszają się samochodem po Wielkiej Brytanii, a w Polsce jeżdżą jedynie okazjonalnie, podczas wizyty w rodzinnych stronach.

Prawo jazdy kategorii C i D

Nieco inaczej wygląda sprawa prawa jazdy kategorii C oraz D. W tym przypadku polskim dokumentem można posługiwać się tylko do ukończenia 45. roku życia lub 5 lat od momentu zamieszkania w Wielkiej Brytanii na stałe (w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy). Kierowcy będący w wieku od 45 do 65 lat są zobowiązani wymienić polski dokument na jego brytyjski odpowiednik po ukończeniu 66 lat lub w ciągu 5 lat od momentu uzyskania statusu rezydenta. Wszyscy kierowcy powyżej 65. roku życia mają natomiast obowiązek wymiany prawa jazdy na brytyjskie w ciągu 12 miesięcy od momentu zamieszkania na Wyspach.

Jeśli kierowca posiada uprawnienia do przewożenia ludzi, musi poinformować o tym urząd Driver and Vehicle Licencing Agency (DVLA) w ciągu 12 miesięcy od momentu zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Jak wyrobić brytyjskie prawo jazdy?

Konieczne będzie pobranie formularza D1 (można to zrobić na poczcie lub zamówić dokument za pośrednictwem rządowej strony internetowej: https://www.gov.uk/dvlaforms). Trzeba także przygotować jedno zdjęcie paszportowe, paszport lub dowód osobisty, polskie prawo jazdy. Konieczne będzie również uiszczenie opłaty w wysokości 50 funtów. Uwaga! Jeśli zdecydujesz się wybrać dowód osobisty, formularz D1 będzie musiał podpisać obywatel Wielkiej Brytanii, który nie jest członkiem Twojej rodziny, ani nie mieszka pod wspólnym adresem razem z Tobą. Jednocześnie taka osoba musi znać Cię przynajmniej 2 lata i posiadać stałe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Wypełnienie formularza nie jest trudne – wystarczy skorzystać z podpowiedzi zawartych w ulotce informacyjnej dołączonej do każdego formularza D1. Upewnij się, że nie popełniłeś żadnego błędu (warto zamówić kilka kopii formularza, na wszelki wypadek). Następnie w wyznaczonym miejscu wklej zdjęcie. Na poczcie wpłać 50 funtów dla DVLA (korzystając z tzw. „postal order”) i potwierdzenie wysłania pieniędzy włóż do koperty, razem z dokumentami. Całość wyślij przesyłką rejestrowaną (Royal Mail Special Deliver) na adres: Driver and Vehicle Licencing Agency, Swansea, SA99 1BT. W ciągu 15 dni powinieneś otrzymać nowe prawo jazdy (stare zostanie przesłane do Polski). Jeśli czas oczekiwania się przedłuża, skontaktuj się z DVLA i poproś o wyjaśnienie.

UWAGA. Upewnij się, ile w danym momencie wynosi opłata za zmianę prawa jazdy na brytyjskie. W momencie opublikowania tego materiału było to 50 funtów. Jednocześnie rozpoczęła się jednak dyskusja nad obniżeniem tej kwoty do 34 funtów.

Źródła: http://www.miltonkeynes.com.pl,
http://angliaoczamipolki.com
,
http://prawojazdywuk.com,
https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency