Pod koniec stycznia tego roku brytyjska AQA wydała decyzję o zakończeniu przeprowadzania tzw. polskiej matury, czyli egzaminu A-level z języka polskiego. Polska Macierz Szkolna walczy o utrzymanie egzaminu.

Według AQA dalsze przeprowadzanie egzaminu nie ma sensu, ponieważ brakuje zarówno wykwalifikowanych egzaminatorów, jak i studentów chcących podejść do egzaminu. Z decyzją nie zgadzają się rodzice oraz przedstawiciele polskich szkół weekendowych (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

By utrzymać egzamin, Polska Macierz Szkolna postanowiła podjąć kilka działań, przede wszystkim zbierać podpisy pod petycją adresowaną do AQA Chief Executive. Petycję można wypełnić tutaj – dodatkowo PMS prosi, by każdy w miarę możliwości podzielił się linkiem ze swoimi znajomymi, nie koniecznie tylko Polakami.

Dodatkowo, petycję można pobrać i wydrukować (petycja w wersji pdf), a następnie zanieść do miejsca, w którym skupia się życie lokalnej Polonii, np. do polskiej parafii lub sklepu. Podpisane petycje trzeba będzie następnie przesłać do PMS około połowy kwietnia. Kolejnym działaniem, które może podjąć każdy emigrant, jest wysłanie listu dotyczącego utrzymania egzaminu A-level z języka polskiego do swojego lokalnego członka parlamentu. Wzór listu można pobrać tutaj. W przypadku pisania do lokalnego MP, Polska Macierz Szkolna prosi o kontakt pod adresem e-mail: pms@polskamacierz.org, by móc skoordynować akcję.

To nie pierwsze próba zniesienia egzaminu A-level przez brytyjski rząd – wówczas dzięki współpracy polskiej emigracji udało się tego uniknąć. Jeżeli i teraz nie zabraknie wspólnej pracy Polaków, może po raz kolejny da się go utrzymać.