Prawnik w Hull  polski.Biznes jest taki sam na całym świecie. Od małych transakcji po ogromne międzynarodowe umowy, jest obarczony ryzykiem straty i perspektywą korzyści dla wszystkich zaangażowanych. Dla tych którzy mają coś do ochrony, udziały, towary, aktywa czy inną własność, pewność, że transakcja przebiegnie właściwie i będzie chroniona przez przepisy prawa także tymi lokalnymi powinna mieć ogromną wartość.

Aby uzyskać korzyści z biznesu strony powinny mieć wzajemne zrozumienie co do warunków i zasad współpracy. Poczynając od przedsięwzięć typu start-up poprzez wynajm nieruchomości, kontrakty sprzedaży po umowy o współpracę wszelkich rodzajów istnieje ogromna potrzeba ustalenia dokładnych szczegółów aby zminimalizować ryzyko i zapewnić stabilność całego biznesu. Każda czynność jest objęta również regulacjami prawnymi różnego rodzaju, nieraz specyficznymi, wynikającymi z lokalnych uregulowań czy zwyczajów. Strona mająca świadomość i wiedzę tych uregulowań będzie zmierzała czasami nawet w dobrej wierze do ich użycia dla swojej korzyść. Warto aby ta świadomości istniała po obydwu stronach.

Usługa prawna jest zwykle związana ze sporym wydatkiem, który musi nastąpić zanim całe przedsięwzięcie zostanie doprowadzone do końca. Niemniej bez profesjonalnej konsultacji prawnej fachowca, która zdecyduje się zagłębić w szczegóły przedsięwzięcia biznesowego i sprawdzić ryzyko prawne, niebezpieczeństwo porażki znacznie wzrasta.

Dla przykładu; przedsiębiorca otworzył nowy biznes, ale nie miał za dużo pieniędzy na start. Zdecydował się nie konsultować z solicitor i dokonać rejestracji spółki poprzez internet w Companies House, bardzo prosta i tanie sprawa, które okazał się bardzo kosztowne w efekcie końcowym. Biznes był niezwykle udany i rósł bardzo szybko, w ciągu dwóch lat pojawił się inwestor zainteresowany wyłożeniem 2 mln funtów.

Właściciel nie zastanawiając się długo zdecydował się sprzedać firmę za godziwe pieniądze i udać się na zasłużony długi urlop po ciężkiej 2-letniej pracy. Nie mniej w czasie procesu due diligence kupującego stwierdzono, że firma była założona błędnie. Wszystkie udziały składały się tylko z udziałów uprzywilejowanych bez udziałów normalnych. Oznacza to w uproszczeniu, że właściciel ma prawo do dywidendy ale nie ma prawa głosu w organach spółki. Paradoks, który nie przeszkadzał jednej osobie w prowadzeniu małej firmy, ale rzecz niedopuszczalne w większej spółce.

Sprawa musiała być naprawiona przed sprzedażą a nie jest to prosty ani szybki zabieg prawny. Ze względu na czas, koszty i zamieszanie jakie to pociągnęło za sobą, ostatecznie drobny błąd w formularzy rejestracyjnym pociągnął za sobą znaczne koszty dla właściciela firmy i obniżenie ceny zbycia do 1 mln funtów. Wakacje nie były już takie udane a oszczędność na obsłudze prawnej nie dające się porównać do kosztów błędu.

Dla bezpieczeństwa i stabilności biznesu i ochrony wyników swojej ciężkiej pracy, przedsiębiorcy powinni korzystać z profesjonalnej obsługi prawnej, której koszty są realnie znacznie niższe od tych jakie mogą ponieść w efekcie finalnym na skutek błędów lub po prostu niewiedzy.

Alistair Latham jest prawnikiem od lat pracującym z przedsiębiorcami, ma duże doświadczenie w doradzaniu przy wielu przedsięwzięciach. Jeśli jesteś zainteresowany tematem lub masz pytania, możesz skontaktować się z Stamp Jackson & Procter, tel; +44 1482 32 45 91 lub enquiries@sjplaw.co.uk

Tłumaczył: Rafał Sikora