Wraz z początkiem września rusza druga już edycja kampanii edukacyjnej Enjoy English, Enjoy Living, której celem jest popularyzacja nauki języka angielskiego oraz brytyjskiej kultury wśród Polonii w Zjednoczonym Królestwie. Pierwsza część projektu zrealizowana na początku 2011 roku, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Druga jego edycja, która potrwa do końca listopada, została wzbogacona o nowe, jeszcze bardziej interesujące elementy, które mają za zadanie przekonać Polonię do doskonalenia języka angielskiego.

enjoy english


Pomysł na zorganizowanie kampanii edukacyjnej zachęcającej Polaków mieszkających na Wyspach do nauki języka angielskiego i bliższego poznawania brytyjskiej kultury, zrodził się na skutek istotnej potrzeby społecznej. Znaczna cześć Polonii posługuje się językiem w stopniu niewystarczającym lub wcale, co rodzi niemałe problemy w codziennym życiu, w tym poczucie izolacji.
 
Język to podstawa. Zacznij od podstaw – hasło kampanii, ma zwrócić uwagę na to, jak wiele w naszym codziennym życiu zależy od dobrej znajomości języka angielskiego – mówi Paweł Madej ze szkoły języków obcych Edoo.pl, która jest patronem merytorycznym projektu. Dobra znajomość języka to także klucz do zrozumienia brytyjskiej kultury i obyczajów oraz budowania bardziej satysfakcjonujących relacji społecznych – dodaje.
 
Pierwsza edycja kampanii została bardzo dobrze przyjęta przez brytyjską Polonię, o czym świadczą pozytywne komentarze na forach internetowych oraz listy przesyłane do organizatorów projektu. Pozyskała również wielu znaczących patronów medialnych w Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Głównymi patronami projektu są: Polish Express, Panorama, Polacy.co.uk, Ang.pl, natomiast wspierającymi: Praca i Życie za Granicą, Nowy Czas, Link Polska Express, Polnews.co.uk, LejdizMagazine.co.uk, Goniec.com oraz Myplymouth.eu.
 
Organizatorzy projektu i tym razem dostarczą zróżnicowanych narzędzi do nauki angielskiego, które pokażą, że nauka może być nie tylko przyjemna, ale wręcz pasjonująca. W mediach polonijnych ukażą się liczne artykuły popularyzujące naukę języka angielskiego i jednocześnie brytyjską kulturę. Udostępnione zostaną również gratisowe konsultacje językowe oraz możliwość nauki słówek za pomocą regularnych wiadomości otrzymywanych na konto pocztowe, EmailWords – usługi udostępnionej za darmo tylko na czas trwania projektu w serwisie kampanii www.edoo.pl/enjoy
 
Nowym elementem drugiej edycji Enjoy English, Enjoy Living będzie ambasadorka kampanii, którą została Polka mieszkająca na stałe w Wielkiej Brytanii. W ramach projektu z pomocą lektorów ze szkoły języków obcych Edoo.pl, będzie ona nieodpłatnie doskonalić swój angielski. Relacje ambasadorki przedstawiające zmiany, jakie zachodzą w jej życiu na skutek poprawiającej się kompetencji językowej, będą prezentowane na łamach jednego z popularnych tytułów polonijnych.
 
Informacje na temat możliwości skorzystania z kampanii można znaleźć w serwisie internetowym: www.edoo.pl/enjoy oraz na fan page’u kampanii na Facebooku.