Jak co roku, termin rozliczenia Tax Credits mija z końcem lipca. Jeśli tego nie zrobisz, konsekwencje będą poważne!

Istnieją dwa rodzaje zasiłków Tax Credits: Working Tax Credit oraz Child Tax Credit. Pierwszy rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla osób zatrudnionych, które otrzymują niskie wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Child Tax Credit jest natomiast zasiłkiem przeznaczonym dla osób posiadających przynajmniej jedno dziecko.

Wysokość zasiłków nie jest stała i urzędnicy ustalają ją indywidualnie w oparciu o sytuację finansową wnioskującego. Aby jednak w ogóle otrzymać wsparcie od państwa, należy spełnić określone warunki.

Osoby, które chcą sprawdzić, czy kwalifikują się do otrzymywania Tax Credits, mogą skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie GOV.uk. Narzędzie to pozwoli także na oszacowanie przybliżonej kwoty wsparcia, na jaką liczyć będzie mógł wnioskujący.

Kiedy i jak się rozliczyć?

Osoby pobierające przynajmniej jeden z zasiłków Tax Credits zobowiązane są do złożenia rozliczenia przed upływem terminu wyznaczonego na 31 lipca. Karą za niedopełnienie tego obowiązku może być grzywna, wstrzymanie dalszego wypłacania wsparcia oraz wezwanie do zwrotu wypłaconych dotychczas (to znaczy w danym roku podatkowym) pieniędzy.

Zdecydowanie najłatwiej jest złożyć rozliczenia drogą elektroniczną, przy użyciu narzędzia dostępnego na stronie internetowej brytyjskiego rządu GOV.uk.

Rozliczenie Annual Declaration można także przesłać pocztą (koniecznie przesyłką rejestrowaną!) na adres:

HM Revenue and Customs – Tax credits

Comben House

Farriers Way

Netherton

L75 1WB

United Kingdom

Ostatnią dopuszczalną, choć najmniej popularną formą składania rozliczeń, jest wykonanie telefonu pod numer 03453003900. Konsultanci mówią tylko po angielsku, ale istnieje możliwość skorzystania z pomocy polskiego tłumacza, jeśli jest taka potrzeba.

W ciągu maksymalnie ośmiu tygodni od chwili złożenia rozliczenia urzędnicy wyślą do ciebie zawiadomienie z informacją o tym, w jakiej wysokości zasiłek otrzymywać będziesz w kolejnym roku podatkowym.