Rząd rozpoczął nową kampanię mającą na celu zapoznanie pracowników agencyjnych z przysługującymi im prawami, a pracodawców z ich obowiązkami. Na akcję tę przeznaczono ponad million funtów.

W ramach kampanii przygotowano plakaty, które pojawią się w miejscach publicznych, w Internecie oraz w prasie lokalnej, zachęcając pracowników do pogłębienia swojej wiedzy na temat przysługujących im praw. Minister ds. działalności gospodarczej Pat McFadden wystosował list do ponad 13 tys. agencji pracy, wyjaśniając w nim, w jaki sposób agencje mogą upewnić się, że stosują się do wymogów prawa.

Kampania stanowi uzupełnienie dla pracy Inspektoratu ds. standardów agencji pracy (Employment Agency Standards – EAS), która niedawno podwoiła liczbę swoich pracowników i otrzymała nowe uprawnienia śledcze.

Minister odpowiedzialny za stosunki pracownicze, Pat McFadden, powiedział:

“Agencje pracy muszą postępować zgodnie z zasadami i nie mogą wypłacać swoim pracownikom mniej niż im się należy, nawet w czasie spowolnienia gospodarczego.

Dzięki tej kampanii pracownicy agencyjni poznają swoje prawa, a pracodawcy – swoje obowiązki.”

Urszula Bowdler z firmy New Europe Personnel powiedziała:

 

“Popieramy kampanię, która pomoże pracownikom agencyjnym zrozumieć swoje prawa. Jestem za tym, aby przez cały okres zatrudnienia pracownicy byli traktowani w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Osoby ciężko pracujące i nieznające tak dobrze języka mogą zostać z łatwością wprowadzone w błąd i wykorzystane, dlatego też ta kampania doda im odwagi oraz umożliwi im głośne mówienie o problemach i zgłaszanie niewłaściwego traktowania.”

Pracownicy, którzy uważają, że są nieodpowiednio traktowani, powinni skontaktować się z poufną infolinią inspektoratu EAS pod nr. tel. 0845 955 5105, która oferuje porady w ponad 100 językach. Informacja o prawach pracowników agencyjnych znajduje się także online pod adresem www.direct.gov.uk/agencyworkers. Z kolei Business Link dysponuje informacjami dla firm przeprowadzających nabór pracowników, które chcą upewnić się, że stosują się do wymogów prawnych.