Urodził się gdzieś pomiędzy 1290 a 1295 rokiem. Nie wiadomo dokładnie kiedy, bo źródła nie są w tej kwestii jednoznaczne. Wiadomo natomiast, gdzie — wcale nie w Hull. William de la Pole, pierwszy burmistrz naszego miasta, przyszedł na świat w Ravenser. 

I miał pod tym względem spore szczęście — nie tylko urodził się i wychowywał w mieście portowym, które bardzo prężnie się rozwijało, ale też jego ojciec zajmował się handlem. Historycy sądzą, że William de la Pole miał dwóch braci, starszego i młodszego. Wiadomo, że wszyscy synowie szybko poszli w ślady ojca i również zajęli się handlem. Około 1310 roku zdecydowali przenieść interes do Hull. Katastrofa naturalna spowodowała upadek Ravenser.

Czas pokazał jednak, że przeniesienie biznesu do naszego miasta było dobrą decyzją. Już w 1317 roku bracia zaczęli wspinać się nie tylko po coraz wyższych szczeblach kariery kupieckiej, ale też politycznej. W latach 20. XIV wieku otrzymali od króla prawo do pobierania podatków w mieście i zarządzania nimi. W praktyce oznaczało to bardzo dużą władzę w mieście.

William de la Pole nie poprzestawał jednak na poszukiwaniu kolejnych sukcesów. Kiedy zaczął handlować wełną produkowaną w Yorkshire, okazało się, że trafił na prawdziwą żyłę złota. Dzięki temu był w stanie odbudować kilka fortec obronnych w mieście i w okolicy, a także udzielić królowi Edwardowi II pożyczki, dzięki której ten mógł skuteczniej walczyć w wojnie z Francuzami.

Za zasługi dla miasta (i pewnie także ze względu na bardzo dobre kontakty), William de la Pole został mianowany w 1332 roku pierwszym burmistrzem miasta. Funkcję tę sprawował do 1335 roku. Przez całe lata 30. XVI reprezentował jednak Hull w brytyjskim parlamencie.

W kolejnych latach William de la Pole finansował następne królewskie kampanie wojenne — także te, którymi dowodził następny władca, Edward III. Majątek de la Pole musiał być olbrzymi — do tego stopnia, że dawał mu przewagę finansową nawet nad monarchą. Zdarzyło się, że de la Pole spłacił dług zaciągnięty przez króla. I dobrze, że to zrobił. W przeciwnym razie król, zgodnie z umową, musiałby oddać w zastaw własną koronę!

Za wszystkie zasługi William de la Pole otrzymał kilka tytułów szlacheckich. W latach 40. jego dobra passa dobiegła jednak końca. Firma handlowa prowadzona przez niego upadła, a sam możnowładca — aresztowany. Poprosił króla o ułaskawienie, oferując w zamian anulowanie wszystkich długów.

William de la Pole nie był jednak zupełnie zrujnowany finansowo. Zdecydował się jeszcze w połowie XIV wieku ufundować szpital i kościół. Nie dożył jednak końca tych inwestycji. Zmarł w 1366 roku. Legenda głosi, że Williama de la Pole pochowano w krypcie w kościele Holy Trinity Church.

Przy ulicy Nelson Street w Hull zobaczyć można pomnik Williama de la Pole. Napis pod nim wymienia wszystkie najważniejsze tytuły i zasługi pierwszego burmistrza naszego miasta. Głosi: „Sir William de la Pole, Knight Banneret, First Mayor of Hull 1332 to 1335, an eminent and munificent benefactor, Lord of Myton and Holderness, Baron of the Exchequer, Founder of Charter House Hull, Ancestor of  the Noble Family of Suffolk. He died 22-Jun-1366.”