Co robisz, kiedy Twój pracodawca zalega w stosunku do Ciebie z opłatami? Lub gdy ktoś sprzeda Ci wadliwy towar i odmawia zwrotu pieniędzy? A może usługa okazała się wadliwa – robotnik czy hydraulik, który robiąc „dobrą” robotę, zostawił Cię w gorszym stanie, niż byłeś? Jeśli wartość Twojego pozwu jest niższa niż £5.000, prawdopodobnie nie opłaca się korzystać z pomocy adwokata w celu złożenia pozwu. Na szczęście jest sposób na złożenie go samemu – możesz rozpocząć tą procedurę w internecie, nie wstając od biurka….

Jeśli rozpoczynasz proces cywilny w Anglii lub Walii, będziesz podążał jedną z trzech możliwych dróg. Jakkolwiek istnieją pewne wyjątki, droga zazwyczaj wyznaczana jest poprzez wartość pozwu.

 • Droga dla małych pozwów (mniej niż £5,000)
 • Szybka droga ( pomiędzy £5,000 a £25,000)
 • Multi-track (więcej, niż £25,000)

Droga dla małych pozwów zaprojektowana została dla ludzi, nie szkolonych w żadnej dziedzinie prawa. Jej zaletą jest także to, że w przeciwieństwie do innych dróg, jeśli rozpoczniesz pozew przeciwko komuś i nie powiedzie Ci się, nie zostaniesz obciążony kosztami strony przeciwnej.
Istnieją koszty sądowe do opłacenia, ale może istnieć możliwość włączenia ich w obszar pozwu przeciwko stronie przeciwnej. Może być także konieczne zatrudnienie eksperta w celu potwierdzenia Twojej racji (na przykład, mechanika poświadczającego, że uszkodzenie Twojego samochodu nie powinno występować w pojeździe o tym wieku). Jeśli wygrasz sprawę, strona przeciwna będzie musiała pokryć również te koszty.
Jednakże, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z prawnika na drodze dla małych pozwów, nie będziesz mógł włączyć do pozwu swoich kosztów prawniczych – tak więc, większość małych pozwów jest składana bez pomocy adwokata. Dwujęzyczna obsługa Hamilton Brady jest gotowa pomóc Ci z tym zadaniem za niewielką opłatą. Jakkolwiek, jeśli Twój angielski jest dobry, lub masz kogoś, kto może pomóc Ci zrozumieć formularze, jest to stosunkowo prosta procedura i w dzisiejszym wydaniu przeprowadzimy Cię przez nią w dziewięciu prostych krokach:

Pomyśl, zanim coś zrobisz

Najpierw upewnij się, czy osoba, którą chcesz pozwać ma szanse zapłacić. Jeśli nie ma pracy lub majątku, prawdopodobnie nie odzyskasz żadnych pieniędzy – nawet, jeśli wygrasz sprawę. Sąd nie może zagwarantować, że zostaniesz opłacony a może Cię to kosztować jeszcze więcej, jeśli przeciwnik nie zgodzi się postępować zgodnie z orzeczeniem sądu (jednak w praktyce, wielu się zgodzi).
Musisz także być cierpliwym, gdyż rozpoczęcie postępowania i wydanie wyroku trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

Zapoznaj się z zasadami postępowania przedprocesowego
(„Pre-Action Protocol”)

Jeśli zdecydujesz, że sprawa warta jest Twojej uwagi, musisz zapoznać się z “Zasadami Postępowania Przedprocesowego”. Możesz znaleźć je na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,  www.justice.gov.uk.
Jest to zbiór wymagań, mający na celu doprowadzenie do rozwiązania jak największej ilości spraw poza sądem. Konkretnie, istnieją protokoły postępowania dla dziesięciu różnych typów pozwu. Jeśli Twój pozew odpowiada jednej z poniższych kategorii, musisz przeczytać dotyczący go zbiór zasad i postępować zgodnie z poleceniami.

 • Straty niemajątkowe
 • Spory medyczne
 • Budownictwo i inżynieria
 • Defamation
 • Zniesławienie
 • Rewizja
 • Choroby i schorzenia
 • Zaniedbanie mienia
 • Roszczenia dotyczące zaległości w płaceniu czynszu
 • Roszczenia dotyczące rat kredytowych i podobnych

List przed działaniem
Przed rozpoczęciem pozwu, musisz dać dłużnikowi możliwość zapłacenia Ci. Zazwyczaj etap ten składa się z listu, mówiącego ile są Ci winni, jakie podjąłeś już kroki w celu rozwiązania sporu, i jasne ostrzeżenie, mówiące o zamiarze rozwiązania sprawy sądowo, o ile nie odpowiedzą na Twoje żądania w rozsądnym czasie (np. 2 tygodni).

Rozpocznij swój pozew
Jeśli Twój dłużnik nie odpowie na Twoje wezwanie, możesz rozpocząć swój pozew idąc do swojego Sądu Rejonowego, w którym otrzymasz serię formularzy do wypełnienia. Alternatywnie, możesz rozpocząć swój pozew online na stronie www.moneyclaim.gov.uk
Potrzebujesz pełnych danych osobowych i adresu osoby pozywanej. Jeśli jest to firma, musisz także podać adres zarejestrowanego biura. Jeśli nie możesz go znaleźć, użyj adresu handlowego zamiast niego.
Musisz podać krótki opis, dotyczący istoty pozwu. Odwołuj się do wszystkich konkretnych dokumentów dotyczących sprawy, takich jak rachunki, umowy i listy.
Kiedy zakończysz wypełnianie formularza, sąd przyjmie Twój pozew i przydzieli mu numer referencyjny. Następnie, wezwie stronę broniącą się.

Zaczekaj na odpowiedź
Obrońca ma 14 dni od momentu, w którym “powinien otrzymać informację o pozwie” na odpowiedź. Jednakże, strona może złożyć formularz potwiedzenia otrzymania, który daje jej dodatkowe 14 dni na odpowiedź.


Jeśli strona przeciwna nie odpowie
Jeśli strona przeciwna nie odpowie w ciągu 14 (lub 28) dni, składasz wniosek do sądu, który zazwyczaj przyzna Ci pełne odszkodowanie. Wniosek składany jest na podstawie formularza  N227, dostępnego w Twoim Sądzie Rejonowym lub na stronie www.moneyclaim.gov.uk.


Jeśli strona przeciwna zakwestionuje Twoje roszczenia
Jeśli strona przeciwna zakwestionuje Twój wniosek w wyznaczonych ramach czasowych, sąd przydzieli termin rozprawy. W międzyczasie otrzymasz ankietę, na podstawie której sąd wyznacza złożoność Twojej sprawy i przewiduje, jak długie będzie musiało toczyć się postępowanie.


Rozprawa sądowa
W dniu rozprawy obie strony przedstawiają swoją wersję sprawy osobiście. Sędzia podaje swoją decyzję tego samego dnia, co potwierdzone jest listem sądowym kilka dni później.


Wyrok i kontynuacja
Jeśli wygrasz w swojej sprawie, sędzia określi, w jakim okresie czasowym strona przeciwna musi zaspokoić Twoje roszczenia – zazwyczaj jest to 1 miesiąc. Poza głównym roszczeniem, możesz także ubiegać się o zwrot takich kosztów, jak swoje koszty sądowe, rozsądne koszty podróży, koszty ekspertów powoływanych na świadków, ewentualnego noclegu w miejscu procesu, jeśli dotyczy, oraz do £50 straty zarobków, jeśli musiałeś wziąć bezpłatny urlop w celu dojazdu na miejsce rozprawy
Jeśli strona przeciwna nie zapłaci, możesz zastanawiać się nad procedurami wykonawczymi, mającymi na celu wymuszenie płatności, na przykład poprzez zajęcie ich pensji.

Dziekujemy firmie Hamilton Brady za opracowanie artykułu.