Ruszyły zapisy do szkół Libratus – polskiej prywatnej szkoły, której zajęcia odbywają się przez Internet. To opcja dla rodziców, którzy chcą, by ich dzieci uczyły się w domu.

Zajęcia zostały przewidziane dla trzech klas wiekowych: zerówka (5 lat), szkoła podstawowa (6 – 12 lat) oraz gimnazjum (13 – 15 lat). Oferta skierowana jest do rodzin mieszkających za granicą. Dzięki odbyciu zajęć uczniowie zdobędą normalne świadectwa, jakby ukończyli edukację w kraju. Taka nauka pozwoli też na łatwy powrót do szkoły w Polsce.

Tak jak zajęcia, również i zapisy są przez Internet. W przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych rodzice muszą rozpocząć zapis od wypełnienia formularza wstępnego, znajdującego się na stronie www.libratus.edu.pl. Następnie, w ramach rejestracji na Platformie, będą musieli podać dane na temat rodziców oraz dziecka, a także wybrać miejsce, w którym uczeń będzie zdawać egzamin klasyfikacyjny na koniec roku – jego zdanie jest konieczne, by otrzymać świadectwo ukończenia danej klasy. W Wielkiej Brytanii centra egzaminacyjne znajdują się w Londynie oraz w Hull, ponadto można wybierać spośród ośrodków w niemal każdym większym polskim mieście. Rodzice będą musieli także spotkać się on-line z pedagogiem, który na podstawie przeprowadzonego testu indywidualnie określi sytuację każdego ucznia oraz pomoże w ewentualnych problemach z nauką. Ostatni punkt to zatwierdzenie, podpisanie oraz przesłanie kompletu wypełnionych dokumentów do siedziby Libratusa w Polsce.

Zapisanie dziecka do polskiej zerówki internetowej jest jeszcze prostsze i szybsze, ponieważ nie wymaga ani ustalania miejsca egzaminu, ani kontaktu z psychologiem.

Dziecko wraz z rodzicami może pracować w dogodnych dla rodziny godzinach, np. w weekendy lub popołudnia po powrocie ze szkoły angielskiej.