Wysokość Council Tax wzrosła. Sprawdź, ile podatku będziesz płacić w tym roku i na co urzędnicy przeznaczą te pieniądze?

Wysokość Council Tax wzrośnie o 3,95% w roku podatkowym 2016/2017. 2% z tej kwoty przeznaczone zostanie na fundusz Adult Social Care, natomiast 1,95% — na zbilansowanie braków w budżecie miasta.

Dlaczego podwyżka?

W ubiegłem roku rząd Wielkiej Brytanii zdecydował, że jeśli samorządy mają problemy ze sfinansowaniem niektórych  działań w zakresie opieki socjalnej, mogą podwyższyć podatek Council Tax. Ponieważ w naszym mieście wzrasta zapotrzebowanie na opiekę socjalną, a jednocześnie rząd przekazuje na ten cel mniej pieniędzy niż dotychczas, radni postanowili podwyższyć podatek.

Z funduszu Adult Social Care korzysta w mieście każdego miesiąca około tysiąc osób — czyli więcej niż wynosi krajowa średnia w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców.

Na co jeszcze przeznaczane są pieniądze z Council Tax?

Pieniądze pochodzące z podatków przeznaczane są w dużej mierze na opiekę socjalną. Oprócz tego miasto dba również o to, by rodzinom z małymi dziećmi żyło się w Hull komfortowo. Środki przeznaczane są ponadto na modernizację ulic i remonty w przestrzeni publicznej. Pieniądze pochłaniają również takie sektory, jak kultura, rozrywka, bezpieczeństwo, obsługa interesantów, i wiele innych.

W Hull działa obecnie 29 szkół podstawowych, dzieci mogą bawić się na 90 placach zabaw, a mieszkańcy spacerować po 140 parkach i obszarach zielonych. Każdego roku recyklingowi poddawane są tysiące ton odpadów komunalnych.

Organizacja imprez kulturalnych i przygotowanie miasta do przyjęcia turystów, którzy przyjadą do Hull w związku z nadaniem mu tytułu brytyjskiej stolicy kultury, również wiąże się z niemałymi kosztami.

Więcej informacji na temat tego, na co przeznaczane są pieniądze pochodzące z podatku Council Tax, znajdziesz w ulotce informacyjnej dostępnej na stronie magistratu w Hull.