hull.plWe wrześniu 2009 roku został wprowadzony nowy sposób sprawdzania zapotrzebowania na prace wykonywane przez wykwalifikowanych imigrantów.

Metoda punktowa zapewni brytyjskim pracownikom możliwość otrzymania pracy przed zaoferowaniem jej pracownikowi zza granicy. Po wnikliwym rozpatrzeniu, rząd zaakceptował zalecenia doradców imigracyjnych o zaostrzeniu wymagań stawianych wykwalifikowanym pracownikom z innych krajów. Oznacza to, że od przyszłego roku, wszystkie oferowane prace muszą być ogłoszone w Jobcentre Plus na okres czterech tygodni, przed poszukiwaniem pracowników zza granicy.  Poprzednio pracodawca ogłaszał o naborze przez okres dwóch tygodni. Dzięki tej zmianie brytyjscy pracownicy będą mieli pierwszeństwo w uzyskaniu pracy i będą mieli więcej czasu na złożenie podania. Wykwalifikowany pracownik zagraniczny, chcący pracować w Wielkiej Brytanii a wykonujacy już pracę dla brytyjskiej firmy, musi mieć conajmniej roczny staż pracy w danej firmie. Dodatkowo, minimalna wypłata pozwalająca traktować daną osobę jako pracownika wykwalifikowanego wzrosła z £17000 do £20000. Według rządu wprowadzenie systemu punktowego przy rekrutacji wykwalifikowanej kadry, radykalnie poprawiło możliwość szybkiego reagowania na zmiany ekonomiczne.

Źródło: www.ukba.homeoffice.gov.uk

Fot. www.static.guim.co.uk