Mieszkańcy Hull będą mieli trzytygodniowy okres przejściowy, żeby przyzwyczaić się do zmiany grafiku wywozu śmieci. Po tym czasie odpady, tzw. general waste, będą wywożone raz na dwa tygodnie, a nie jak dotychczas – co tydzień.
Nowy grafik wywozu śmieci
Zmiany w grafiku wywozu śmieci od początku budziły kontrowersje. Mieszkańcy nie cieszą się, że teraz ich odpady będą znikać dwa razy rzadziej. Mówiło się również o zwolnieniach, do których dojdzie wśród śmieciarzy. Miasto zaś tłumaczyło się koniecznością podreperowania budżetu – proponowane zmiany mają zaoszczędzić milion funtów rocznie. Radni uważają też, że w ten sposób zachęcą mieszkańców do segregacji śmieci.

Rzadziej będą wywożone czarne kosze na śmieci „ogólne”, czyli nie posegregowane. Do 7 czerwca śmieciarki będą zabierały również dodatkowe worki ze śmieciami tych mieszkańców, którzy nie mogą czekać do kolejnej wywózki. Jednak po tym terminie będzie trzeba czekać do kolejnej rozplanowanej wywózki.

Radny Martin Mancey zajmujący się środowiskiem i transportem powiedział: „Rozumiemy, że mogą być opóźnienia pomiędzy ostatnim odbiorem śmieci zgodnie ze starym grafikiem a pierwszym nowego systemu, dlatego by zminimalizować zakłócenia mieszkańcy będą mogli wystawiać dodatkowe worki ze śmieciami koło kontenerów od 14 maja do 7 czerwca. Będziemy wspierać mieszkańców w trakcie tej zmiany i zachęcać ich, by segregowali tak dużo odpadów jak tylko się da” (cyt. za: thisishullandeastriding.co.uk).

Zmiana nie obejmie wszystkich gospodarstw domowych. Przy wszystkich wieżowcach wywóz będzie nadal odbywał się co tydzień ze względu na ograniczone miejsce trzymania odpadów.

Pojemniki niebieskie i brązowe na posegregowane śmieci będą, tak jak wcześniej, wywożone raz na dwa tygodnie, dla niektórych mieszkańców zmienią się daty ich wywożenia.

Miasto oferuje darmowe pojemniki na segregowanie odpadów. Dodatkowe worki ze śmieciami zawierającymi makulaturę, plastik czy szkło będą także wywożone bez ograniczeń, jeśli znajdą się w odpowiednich miejscach.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni miasto rozdało tysiące ulotek informacyjnych, w którym znalazł się nowy grafik, porady na temat segregowania odpadów oraz informacje na temat centrów recyclingu.

Źródło: www.thisishullandeastriding.co.uk