Poprzednie dwa artykuły dotyczące praw pasażera linii lotniczych przybliżyły nam, jak należy postępować w razie zagubienia lub zniszczenia bagażu przez przewoźnika, a także jakie prawa przysługują pasażerowi w razie odwołania lotu (a zatem zmiany jego numeru). Tym razem napiszmy kilka słów na temat lotów przeniesionych na inną godzinę – zapraszamy do lektury!!
Latasz samolotem? Poznaj swoje prawa! - Część trzecia
Aby pasażer mógł rościć sobie prawo do otrzymania jakichkolwiek świadczeń związanych z opóźnionym lotem, musi posiadać potwierdzoną rezerwację na dany lot oraz stawić się na lotnisku (udać się do odprawy) przynajmniej 45 minut przed planowanym czasem odlotu (przy założeniu, że przewoźnik nie ustalił innych zasad). W przeciwnym razie nie będzie mógł ubiegać się o jakiekolwiek zadośćuczynienie w razie problemów. Te regulacje dotyczą wszystkich linii lotniczych, także tych, które świadczą usługi czarterowe.

Należy również podkreślić, że prawo do świadczeń związanych z opóźnieniem lotu przysługuje pasażerom tylko wówczas, gdy opóźnienie jest większe niż dwie godziny zegarowe (dotyczy to lotów na dystansie do 1500 kilometrów). Jeśli zatem na tablicy informacyjnej pojawia się zapis, z którego wynika, że nasz samolot odleci przynajmniej dwie godziny później, niż powinien, przewoźnik ma obowiązek poinformować nas o przysługujących nam prawach.

W przypadku lotów opóźnionych przysługuje nam prawo do bezpłatnej opieki (podobnie, jak w sytuacji opisywanej w poprzednim materiale, dotyczącym lotów odwołanych). Prawo to przysługuje jednak tylko i wyłącznie tym pasażerom, których lot miał odbyć się:
– na dystansie większym niż 1500 kilometrów (wewnątrz Unii Europejskiej), a opóźnienie odlotu jest większe niż trzy godziny zegarowe;
– na dystansie 1500 – 3500 kilometrów (loty poza Unia Europejską), a opóźnienie odlotu jest większe niż trzy godziny zegarowe;
– na dystansie większym niż 3500 kilometrów (loty poza Unia Europejską), a opóźnienie odlotu jest większe niż cztery godziny zegarowe.

Przypominamy, że w ramach bezpłatnej opieki ze strony linii lotniczych przysługuje nam prawo do otrzymania darmowych posiłków i napojów w ilości odpowiadającej czasowi oczekiwania na lot, a także możliwość wykonania dwóch telefonów lub wysłania dwóch wiadomości mailowych.

Niekiedy zdarza się jednak, że opóźnienie lotu jest większe niż pięć godzin zegarowych. W takiej sytuacji pasażer ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z zakupem biletu lotniczego. Jeśli okaże się, że podczas przesiadki doszło do opóźnienia i nie z naszej winy nie zdążymy na następny samolot, przysługiwać nam będzie prawo do bezpłatnego powrotu do pierwszego miejsca odlotu.

Jeśli natomiast przewoźnik zaproponuje nam lot alternatywny, który zaplanowany będzie na kolejny dzień, i będziemy w stanie zaakceptować to rozwiązanie, będzie nam przysługiwać prawo do bezpłatnego noclegu oraz transferu z lotniska do hotelu i z powrotem.

Jeszcze kilka lat temu prawo do odszkodowania przysługiwało tylko tym pasażerom, których lot został anulowany. Zgodnie z wyrokiem z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 prawo do odszkodowania przysługuje wszystkim pasażerom, którzy dotarli na miejsce docelowe przynajmniej trzy godziny później niż planowano. Wysokość odszkodowania waha się od 250 aż do 600 euro, w zależności od dystansu lotu. Pamiętaj! Linie lotnicze nie będą w żaden sposób zobowiązane do wypłaty odszkodowania, jeśli do opóźnienia lotu doszło z przyczyn niezależnych od przewoźnika (na przykład strajk pracowników lotniska, który uniemożliwiał odbycie się lotu w terminie wstępnie zaplanowanym).

Aby domagać się odszkodowania z tytułu opóźnionego lotu należy jak najszybciej napisać podanie do linii lotniczych z wyjaśnieniem sytuacji. Do podania koniecznie trzeba załączyć kopię rezerwacji biletu. Aby uzyskać rekompensatę pieniężną trzeba także wskazać kwotę odszkodowania, o jaką prosimy. Pismo z reklamacją i żądaniem odszkodowania warto podeprzeć podstawą prawną – wystarczy wskazać w nim Rozporządzenie WE 261/2004 (pełną treść rozporządzenia znajdziesz pod adresem: http://www.konsument.gov.pl/files/rozp261-2004.pdf).

Mówiąc o lotach opóźnionych, warto wrócić do kwestii związanej z przesiadkami – jeśli nasza rezerwacja zawiera przesiadkę (i jest to wyraźnie zaznaczone na bilecie) – w razie opóźnienia przewoźnik musi zagwarantować nam bilet na lot, który pozwoli w miarę możliwości najszybciej dostać się na miejsce docelowe. Może się jednak zdarzyć, że nasz lot jest składany, a informacji o przesiadce nie ma na jednym bilecie (będzie tak, jeśli dokonaliśmy rezerwacji na każdy odcinek lotu oddzielnie, chcąc na przykład zaoszczędzić – w takiej sytuacji nieważne jest, czy poszczególne rezerwacje zostały dokonane u jednego, czy u kilku różnych przewoźników). Jeśli tak jest, przewoźnik nie ma obowiązku zagwarantowania nam kolejnego biletu. Z tego powodu bardzo ważne jest, by loty składane samodzielnie dokładnie przeanalizować i zapewnić sobie wystarczająca ilość czasu, by zdążyć na kolejny samolot.

Pamiętaj także, że niekiedy zdarza się, że tzw. „tanie linie lotnicze” odpowiadają jedynie za określony odcinek lotu – możesz nie mieć prawa do ubiegania się o kolejny bilet w razie utraconego połączenia podczas przesiadki (sprawdź to dokładnie w taryfie). Zwykle będzie Ci jednak przysługiwać prawo do odszkodowania, zgodnie z warunkami opisanymi we wspomnianym wyżej Rozporządzeniu WE 261/2004.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku problemów z lotami zdarzyć się może sytuacja, w której przewoźnik umieszcza pasażera w innej klasie niż pierwotnie ustalono. W takiej sytuacji, jeśli przewoźnik lotniczy umieści pasażera w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, to w terminie siedmiu dni musi zwrócić mu:
– 30% ceny biletu lotniczego (dotyczy lotów na dystansie do 1500 kilometrów);
– 50% ceny biletu lotniczego w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych, o dystansie 1 500 kilometrów, z wyjątkiem lotów pomiędzy europejskim terytorium Państw Członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi, oraz w przypadku wszystkich innych lotów o długości od 1 500 kilometrów do 3 500 kilometrów;
– 75% ceny biletu lotniczego w przypadku lotów innych niż powyższe.

Więcej szczegółowych informacji na temat sposobu postępowania w razie problemów z liniami lotniczymi znajdziesz bezpośrednio w Rozporządzeniu WE 261/2004. Jeśli będziesz składał reklamację u linii lotniczych, warto poprzeć ją tym dokumentem.

Wszystkim Czytelnikom życzymy samych udanych i bezproblemowych podróży!!