hull.plPołowa imigrantów z ośmiu nowych państw UE, którzy przyjechali do W. Brytanii po 1 maja 2004 roku, to ludzie młodzi, w wieku 16-29 lat – ocenia w dorocznym raporcie na temat demografii Wysp Brytyjskich, Jil Matheson z narodowego urzędu statystycznego (ONS).

 

Liczba imigrantów w tej grupie wiekowej w 2008 roku sięgała 350 tys., wobec 65 tys. w 2004 r. Większość to Polacy – wynika z raportu.

Dane wskazują, że w latach 2001-2008 liczba imigrantów urodzonych w którymś z ośmiu państw przyjętych do UE w 2004 roku wzrosła ośmiokrotnie: ze 114 tys. do 167 tys. w 2004 roku i 689 tys. w 2008 roku. W stosunku do ogółu ludności, liczącej 61,4 mln, jest to nieco ponad 1%. Najwięcej imigrantów przybyło z Polski, Słowacji i Litwy. Polacy, którzy w 2001 roku stanowili połowę imigrantów z ośmiu państw przyjętych do UE trzy lata później, stanowią obecnie około trzech czwartych.

Z dokumentu wynika też, że migracja z nowych państw UE przybrała zasięg ogólnokrajowy. O ile w 2004 roku 63% imigrantów mieszkało w południowo-wschodniej Anglii (w tym w aglomeracji londyńskiej), o tyle w 2008 roku mieszkał tam co trzeci.

Od początku 2008 roku, gdy w W. Brytanii rozpoczęła się trwająca do dziś recesja, dynamika napływu młodych imigrantów zmniejszyła się, a dynamika wyjazdów wzrosła. W 2008 roku wyjeżdżających było 69 tys., dwa razy więcej niż w 2007 roku – ocenia raport ONS.

Trendy demograficzne wskazują na postępujące starzenie się brytyjskiego społeczeństwa. W 2033 roku ludność Wysp będzie liczyła 71,6 mln, z czego ok. 5 proc. stanowić będą osoby po 85. roku życia, których będzie łącznie 3,3 mln. 23% ogółu ludności będą stanowić osoby po 65. roku życia.

Innym zjawiskiem statystycznym odnotowanym w raporcie ONS jest wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych. W 2008 roku było ich 7,5 mln, wobec 4,3 mln w 1981 roku. Połowa ludzi mieszkających samotnie była w ubiegłym roku w wieku emerytalnym wobec dwóch trzecich w 1981 roku Oznacza to, że coraz więcej ludzi w wieku produkcyjnym jest samotnych.

Źródło:mojawyspa.co.uk
Fot. www.visioncomputer.co.uk