hull.plWielu pracowników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej będzie w okresie wielkanocnym podróżować do swoich rodzinnych domów, by odwiedzić rodziny i przyjaciół lub też spędzi ten świąteczny okres tutaj w Zjednoczonym Królestwie.

Jakiekolwiek są ich plany, powinni oni wiedzieć, że jeśli pracują w UK legalnie, mają prawo do minimum 24 dni płatnego urlopu na rok, jeśli są zatrudnieni na pełny etat (dla pracujących na nie pełny etat ilość dni urlopu oblicza się proporcjonalnie). Ilość tych dni zwiększy się ponownie do 28 pierwszego kwietnia 2009 roku.

Brytyjski rząd zaleca wszystkim pracującym w UK, by upewnili się, że otrzymują pieniądze, do których są uprawnieni, w szczególności płacę minimalną (NMW).

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform (BERR) starał się dotrzeć do polskiej, słowackiej, czeskiej i litewskiej społeczności z UK poprzez kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości płacy minimalnej oraz pomoc w ochronie pracowników, którzy mogą być narażeni na zaniżone zarobki.

Obecna stawka minimalna dla wszystkich pracowników mających 22 lata lub więcej wynosi £5.52 na godzinę, £4.60 dla tych, którzy mają 18-21 lat i £3.40 dla mających 16-17 lat.

Minister Stanu ds. Stosunków Pracowniczych Pat McFadden, komentuje:

“Wydłużenie płatnego urlopu oznacza dużą zmianę dla pracujących w kraju, ponieważ pozwala im na spędzenie większej ilości czasu z ich rodzinami i w swoich społecznościach, z kolei płaca minimalna gwarantuje, że wszyscy pracownicy będą otrzymywać przyzwoity poziom wynagrodzenia “

Ci, którzy nie otrzymują płacy minimalnej mogą uzyskać pomoc lub więcej informacji na ten temat. Poufna infolinia 0845 6000 678 może pomóc pracownikom odzyskać, to, co im się należy, pomoc jest oferowana w języku osoby dzwoniącej. W ostatnim roku infolinia pomogła 14,000 pracownikom odzyskać ponad 3 miliony funtów.

Więcej informacji na temat płacy minimalnej jest dostępne na:
www.direct.gov.uk/nmw-polish
www.direct.gov.uk/nmw-slovak
www.direct.gov.uk/nmw-lithuanian

Pracownicy, którzy potrzebują więcej informacji na temat prawa do urlopu lub innych kwestii związanych z prawami pracowniczymi, powinni zadzwonić do ACAS na numer 08457 47 47 47. Osoby pracujące dla agencji zatrudnienia mogą skierować swoje skargi do Employment Agency Standards dzwoniąc na poufną infolinię 0845 955 5105.

By porozmawiać z doradcą twarzą w twarz, należy udać się do lokalnego Citizens Advice Bureaux (CAB). Aby znaleźć najbliższy oddział tej organizacji poszukaj w Yellow Pages lub odwiedź http://www.citizensadvice.org.uk/cabdir.ihtml

Informacje dla redakcji:

Wszystkie pytania ze strony przedstawicieli mediów powinny być kierowane do Úny Flynn z biura prasowego BERR, tel: 020 7215 5256, email: una.flynn@berr.gsi.gov.uk

Aby uzyskać materiały graficzne na temat kampanii informacyjnej skierowanej do Środkowoeuropejskiej/Wschodnioeuropejskiej społeczności skontaktuj się z Media Reach dzwoniąc na numer 020 7751 3333.

1. Jeśli pracownik otrzymuje już płatny urlop w bank holidays, obok 20 dni płatnego urlopu, ilość dni płatnego urlopu nie zwiększyła się.

2. Krajowa Płaca Minimalna została wprowadzona 1 kwietnia 1999 roku i jest częścią rządowej strategii, która ma na celu ustanowienie sprawiedliwości w miejscu pracy i doprowadzenie do tego, że wszyscy pracownicy będą otrzymywać na godzinę przynajmniej Krajową Stawkę Minimalną.

3. BERR to instytucja odpowiedzialna za realizację polityki Krajowej Płacy Minimalnej. HM Revenue and Customs jest odpowiedzialne za wprowadzenie w życie Krajowej Płacy Minimalnej. Aby skontaktować się z poufną infolinią poświęconą Krajowej Płacy Minimalnej należy skorzystać z numeru 0845 6000 678. Dla Irlandii Północnej obowiązuje numer 0845 6500 207. Infolinia służy nie tylko do zgłaszania przypadków nie otrzymywania płacy minimalnej, dostarcza również porad oraz informacji.

4.Pracodawcy, którzy nie płacą Krajowej Płacy Minimalnej, będą musieli wypłacić pracownikom zaległości, mogą również zostać oskarżeni i podlegać grzywnie. Władze wprowadzają nowe kary dla pracodawców, którzy nie stosują się do prawa dotyczącego NMW. Obejmują one automatyczne kary dla wszystkich pracodawców, którzy nie płacili NMW swoim pracownikom oraz możliwość nałożenia nieograniczonej grzywny.
Zostaną również wprowadzone nowe, bardziej sprawiedliwe sposoby naliczania zaległości płatniczych należnych źle opłacanym pracownikom.

5. Pracownicy nie są uprawnieni do urlopu w bank holidays – czy w te dni mają wolne, czy otrzymują za nie specjalne wynagrodzenie, wynika to z ich umowy o pracę. Zmiana w przepisach ma spowodować, że także pracownicy, którzy nie otrzymują wolnego w bank lub public holidays, będą mieli prawo do minimum 24-dniowego urlopu.

Matylda Setlak-Zwirek