image65.jpgREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:

TEMAT: Walentynka z Hull
TERMIN: Konkurs obejmuje prace wykonane w terminie od 1 do 14 lutego 2008.
PRACE:
1.    Zdjęcia przysyłane na konkurs muszą być wykonane na obszarze miasta Hull, bądź w najbliższej jego okolicy (East Yorkshire).
2.    Każdy uczestnik konkursu może nadesłać od 1 do 5 prac.
3.    Prace przyjmowane są wyłącznie w formie cyfrowej:
a.    Dopuszczalny format plików to JPG.
b.    Najwyższa dopuszczalna rozdzielczość zdjęć to 800 x 600 pikseli.
c.    Największy dopuszczalny rozmiar zdjęć to 1024 KB.
d.    Niedopuszczalne jest, aby pliki cyfrowe ulegały innym modyfikacjom niż kadrowanie, zmiana kontrastu, jasności i nasycenia.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia pracy, jesli takowa nie spełnia powyższych warunków lub ogólnie przyjętych zasad społecznych a także jesli jest zbyt kontrowersyjna. Autor odrzuconej pracy zostanie o tym powiadomiony zaraz po zapadnięciu decyzji o odrzuceniu danej pracy.
5.    Prace należy przesłac drogą elektroniczną na adres email: konkurs@hull.pl do dnia 14 lutego 2008 włącznie.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU:
Prace zostaną umieszczone przez organizatora dnia 15 lutego 2008 w osobnej kategorii ALBUMU na forum Polonii w Hull (www.forum.hull.pl) gdzie będą mogły zostać ocenione przez każdego zarejestrowanego użytkownika tylko jeden raz bez możliwości zmiany oceny. Skala ocen: od 1 do 5. Ocena prac potrwa od 15 do 28 lutego 2008 włącznie. Ogłoszenie wyników konkursu nastapi dnia 29 lutego 2008 na stronie internetowej www.hull.pl.

NAGRODY:
1 nagroda: iPod shuffle o wartości 50 funtów
2 nagrody pocieszenia: 2 podwójne wejściówki na Baltic Fever dnia 29 lutego 2008.

PRAWA AUTORSKIE:
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach promocyjnych i we wszystkich publikacjach związanych z konkursem a także do wykorzystania ich w procesie budowania nowej szaty graficznej strony www.hull.pl. Jednocześnie organizator informuje, że każdorazowo zdjęcie pokazane w całosci będzie podpisane imieniem i nazwiskiem jego autora.

UWAGA:
Organizator, poza przyznaniem nagród, nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz uczestników konkursu jakichkolwiek świadczeń pieniężnych bądź wykonania świadczeń niepieniężnych.

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.