hull.plW maju 2010 roku rząd brytyjski ogłosił ograniczenie, a następnie likwidację rządowych wpłat na konta Child Trust Funds. Rząd ma zamiar zredukować kwotę otrzymywaną przy urodzeniu dziecka oraz wstrzymać wsparcie dla dzieci w wieku 7 lat. Zmiany mają obowiązywać od 1 sierpnia 2010 roku.

HMRC przestanie wydawć nowe bony Child Trust Fund od 1 stycznia 2011. Póki co, nie będzie natychmiastowych zmian w Child Trust Funds. Do czasu, kiedy nowe ustawodawstwo wejdzie w życie, program będzie działał jak zwykle. Oznacza to, że obecnie:

– bony będą nadal wystawiane w celu otwarcia konta oszczędnościowego dla dzieci;
– bony już wystawione, będą uznawane do daty ważności wydrukowanej na bonie;
– HMRC będzie otwierał konta oszczędnościowe dla dzieci, jeśli bony nie zostały wykorzystane;
– rządowe wsparcie bedzie kontynuowane na dotychczasowym poziomie (do czasu wejścia w życie nowej ustawy).

Pytania i odpowiedzi:

1. Moje dziecko ma już konto oszczędnościowe – co się z nim stanie?

Istniejące konta oszczędnościowe będą działały bez zmian, dlatego:
– pieniadze mogą być wybrane po 18 roku życia;
– nadal będą wolne od opodatkowania;
– przyjaciele i rodzina nadal bedą mogli wpłacać pieniądze do £1,200 rocznie;
– bony będą uznawane do terminu ważności;
– HMRC będzie otwierał konta oszczędnościowe dla dzieci, jeśli bony nie zostały wykorzystane

ALE – po wejściu w życie nowej ustawy, nie będą dokonywane dalsze wpłaty od rządu.

2. Otrzymałem bon oszczędnościowy, ale jeszcze go nie użyłem – czy jest nadal ważny?
Tak. Bon jest uznawany do terminu ważności, jeśli jego ważność wygasła HMRC otworzy konto oszczędnościowe dla dziecka i poinformuje o tym rodziców. Konto oszczędnościowe dziecka będzie działało na tych samych zasadach jak wymienione w punkcie 1.

3. Czy przyjaciele i rodzina mogą nadal wpłacać pieniądze na konto?
Tak – nie ma planów zmiany w tym zakresie. Maksymalna kwota wpłaty rocznie to £1,200.

4. Czy konto mojego dziecka nadal będzie wolne od opodatkowania?
Tak.

5. Czy będą możliwe wypłaty z konta oszczędnościowego?
Nie – chyba, że dziecko osiągnęło wiek 18 lat.

6. Czy rząd odbierze wpłaty, których dokonał?
Nie.

7. Czy nadal mogę przenieść konto mojego dziecka do innego banku?

Tak.

8. Jak i kiedy rząd planuje zredukować,  a następnie zlikwidować wpłaty  do Child Trust Fund?
Rząd zredukuje wysokość wpłat w 2010 roku, wpłaty zostaną wstrzymane w 2011 roku. W zależności, która ustawa zostanie zaakceptowana przez Parlament, rząd planuje:
– zredukować rządowe wpłaty dzieciom urodzonym po sierpniu 2010 roku.
Redukcja z £250 na £50 – dzieci z bogatszych rodzin,
Redukcja z £500 na £100 – dzieci z biedniejszych rodzin.

– wstrzymać rządowe wpłaty dla dzieci które mają 7 lat po sierpniu 2010 roku,

– wstrzymać wydawanie bonów od stycznia 2011 roku (bony wydane przed tą datą będą nadal ważne).

9. Zgubiłem bon, czy to oznacza, że nie otrzymam wpłaty na konto mojego dziecka? 
Nie. Zaaplikuj o bon zastępczy na stronie internetowej: www.childtrustfund.gov.uk

10. Jestem w ciąży. Czy nadal otrzymam bon, kiedy moje dziecko się urodzi? 
Tak, jeśli twoje dziecko się urodzi przed wejściem w życie ustawy o wstrzymaniu wpłat rządowych oraz jeśli spełniasz pozostałe wymagania.

11. Moje dziecko ma 4 lata. Czy nadal otrzyma bon w wieku 7 lat?

Nie. W związku ze zmianami, dziecko nie otrzyma rządowej wpłaty w wieku 7 lat.

12. Otworzyłem konto Child Trust Fund, ale nie otrzymałem jeszcze dodatkowej wpłaty (£250 dla dzieci z biedniejszych rodzin) – czy nadal to otrzymam?
Tak. Dodatkowe wpłaty dla dzieci będą dokonywane przed wejściem w życie nowej ustawy.

13. Nadal czekam na decyzję o moim zasiłku Tax Credit, czy nadal otrzymam wpłatę? 

Dodatkowe wpłaty, które powinny być dokonane w roku 2009/10, będą sfinalizowane niezależnie od tego czy decyzja została podjęta.

14. Moje dziecko jest niepełnosprawne, czy nadal otrzyma rządową wpłatę?
Jeśli dziecko ma konto Child Trust Fund i otrzymało disability living allowance w jakimkolwiek okresie w 2010-11 roku, otrzyma wpłatę dla dziecka niepełnosprawnego. Od roku 2011-12 rząd planuje wstrzymać takie wpłaty.

15. Czy nadal będę mógł otworzyć konto Child Trust Fund, gdy wpłaty rządowe zostaną wstrzymane (np. bez bonu)?
Gdy ustawa wejdzie w życie, rząd planuje wstrzymanie wydawania bonów i nie będzie możliwe otworzenie tego typu konta.

Informacja z 24 maja 2010 roku.

Źródło: http://www.hmrc.gov.uk/chancellors-statement/ctf-announce-qa.pdf
Fot. http://www.moneywise.co.uk