Jeśli starasz się o obywatelstwo Wielkiej Brytanii, powinieneś zdać najpierw test wiedzy o życiu w tym kraju. Aby do niego podejść, musisz się zarejestrować. Sprawdź, jak to zrobić!

Rejestracji na test możesz dokonać za pośrednictwem tej strony internetowej. Wybierz centrum egzaminacyjne, które znajduje się najbliżej twojego miejsca zamieszkania. Uwaga – to bardzo ważne! Jeśli wybierzesz inne centrum, nie zostaniesz dopuszczony do egzaminu (przed rozpoczęciem pisania testu musisz pokazać dokument poświadczający twoje aktualne miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii).

Dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania może być:

  • aktualny rachunek za energię lub wodę
  • brytyjskie prawo jazdy
  • rachunek za council tax
  • pismo z Home Office, na którym znajduje się twoje imię, nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania

Dokument taki musi być wystawiony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed terminem, w którym piszesz test.

Aby dokonać rejestracji musisz posiadać ważna kartę bankową oraz dowód tożsamości (na przykład paszport, brytyjskie prawo jazdy, dowód osobisty wydany przez Polskę). Konieczne jest również podanie adresu e-mail.

Podając swoje dane osobiste podczas rejestracji pamiętaj o wpisaniu wszystkich imion – w przeciwnym razie dane nie będą się zgadzać z tymi, które znajdują się w twoim dokumencie tożsamości, a to uniemożliwi przyjęcie formularza rejestracyjnego przez urząd.

Po zakończeniu procesu rejestracji będziesz proszony o podanie drogą mailową dodatkowych informacji na twój temat – posłużą one do oceny tego, czy potrzebujesz specjalnych warunków podczas pisania testu. I tak na przykład osoby niedowidzące mogą pisać test dłużej niż zdający ze zdrowym wzrokiem, podobnie dyslektycy.

Jeśli chcesz anulować termin pisania testu, musisz zalogować się do systemu rejestracyjnego, wybrać opcję „mój test” a następnie kliknąć „anuluj”. Jeśli anulujesz test przed upływem siedmiu dni od wyznaczonego terminu, opłata w wysokości 50 funtów zostanie zwrócona na twoją kartę bankową.