HMRC poinformowało niedawno o kilku zmianach, które dotyczyć będą osób samozatrudnionych, które pobierają Working Tax Credit. Kto będzie mógł otrzymać ten zasiłek?

Aby otrzymywać zasiłek Working Tax Credit na nowych zasadach, osoby samozatrudnione będą musiały wykonywać pracę (np. świadczyć usługi), za które należy się wynagrodzenie. Oznacza to, że do pobierania tego zasiłku upoważnione będą tylko te osoby samozatrudnione, które:

 • wykonują pracę o charakterze komercyjnym (otrzymują za nią zapłatę lub ich praca zakłada, że będą otrzymywać zapłatę za świadczone usługi);
 • pracują systematycznie, regularnie, w sposób zorganizowany.

Do zasiłku Working Tax Credit nie będą kwalifikowały się osoby, które:

 • nie planują otrzymywać zapłaty za wykonywane usługi
 • nie osiągają prawie żadnych wymiernych korzyści
 • mają słabe wyniki biznesowe
 • nie pracują regularnie, lecz „dorabiają”
 • nie przestrzegają regulacji obowiązujących w ich zawodzie (na przykład kierowcy, którzy nie posiadają odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego).

Zgodnie z nowymi zasadami, urzędnicy HMRC mogą poprosić świadczeniobiorcę o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub podanie szczegółowych informacji, które pozwolą na zweryfikowanie, czy nadal może on otrzymywać zasiłek.

Wśród dokumentów, o które mogą poprosić urzędnicy, znajdują się w szczególności:

 • dokumenty poświadczające przychody uzyskiwane przez świadczeniobiorcę
 • dokumenty poświadczające liczbę przepracowanych godzin
 • faktury za wykonane usługi
 • rachunki za wydatki związane z prowadzeniem firmy
 • informacje (zestawienia) płatności itp. za wykonane usługi
 • informacje dotyczące sposobu zarządzania firmą, także w zakresie prowadzenia działań marketingowych ukierunkowanych na poszerzenie liczby klientów.

Urzędnicy HMRC mogą również poprosić o przedstawienie szczegółowego biznesplanu oraz sposobu, w jaki ten plan będzie wcielany w życie. Na tej podstawie mogą ocenić, czy prowadzony przez ciebie biznes kwalifikuje cię do otrzymywania zasiłku Working Tax Credit.