W East Riding Council ma się odbyć głosowanie na temat rozszerzenia granic przez Hull City Council. Hull zależy na ekspansji ze względu na budowę stacji zasilanej biomasą, która ma stanąć na terenach miasta obok Hedon.
Hull chce rozszerzyć swoje granice
Radni głosowali jednomyślnie za zorganizowaniem pełnego spotkania Rady, na którym zapadnie decyzja na temat granic Hull. Najprawdopodobniej spotkanie odbędzie się w wakacje.

Ann Suggit, niezależna radna z South West Holderness, zwróciła się do East Riding Council z prośbą, by dać zdecydowany odpór próbom zagarnięcia nowych terenów przez Hull. Polityk mówi: „Nie chcemy przenosić się do Hull” (cyt. za www.bbc.com). Poprosiła też radnych, aby wyborcy z Dale, South Hunsley, Willerby and Kirkella, Tranby, South West Holderness, Mid Holderness, Hessle, Cottingham North i Cottingham South mogli wypowiedzieć się w tej sprawie za pomocą referendum.

Radny Stephen Parnaby, lider East Riding of Yorkshire Council dodał, że Rada ma obowiązek reprezentować wszystkich mieszkańców, obojętnie gdzie się znajdują.

Źródło: http://www.bbc.com/