Miejscowy uniwersytet założono w 1927 roku – nie może zatem równać się z najstarszymi uczelniami w Europie czy w samej Wielkiej Brytanii. Z pewnością jednak jego historia jest interesująca i warto ją poznać.

Kamień węgielny pod budowę uniwersytetu (wówczas nazywanego University College Hull) położył w 1927 roku książę Albert (później król Jerzy VI). Uczelnia zbudowana została na terenach przekazanych przez Urząd Miasta Hull oraz dwóch lokalnych darczyńców: T. Ferensa i G. F. Granta. Już rok później studia na uniwersytecie w Hull rozpoczęli pierwsi studenci (w liczbie tylko 39). W owym czasie uniwersytet składał się z… zaledwie jednego budynku, nazywanego obecnie „Venn Building” (na cześć wybitnego matematyka, który przyszedł na świat waśnie w naszym mieście). Obecnie w „Venn Building” znajduje się administracyjne serce uczelni i centrum zarządzania – rektorat.

Kolejne budynki należące do uniwersytetu powstawały na przestrzeni następnych lat. W 1948 roku, a zatem tuż po zakończeniu II wojny światowej, do użytku oddano „Cohen Building” (mieściła się w nim biblioteka uniwersytecka) oraz „Staff House” (siedziba samorządu studenckiego). W 1953 roku wybudowano „Chemistry Building”. Ciekawostką jest fakt, że w latach 50. XX wieku gwałtownie zaczęła wzrastać liczba studentów, którzy chcieli podjąć studia na miejscowym uniwersytecie. Spowodowało to konieczność szybkiego powiększenia kampusu uczelni – wiele wydziałów mieściło się wówczas w siedzibach tymczasowych, a kampus przypominał koszary.

Historycy zwracają także uwagę na to, że chociaż wiele budynków wchodzących w skład kampusu University of Hull zbudowano z czerwonej cegły, to uczelnia nie powinna być zaliczana do tzw. „redbrick universities”, ponieważ jej utworzenie nie było związane z budową kolejnych uniwersytetów w ramach programu z późnych czasów wiktoriańskich. Uznaje się zatem, że uniwersytet w Hull należy zaklasyfikować jako formę pomiędzy „redbrick universities” oraz „plateglass universities”, które budowano w szybkim tempie w latach 60. ubiegłego stulecia.

Czas bardzo szybkiego rozwoju uniwersytetu przypada na lata 60. i 70. XX wieku, kiedy to wybudowano większość istniejących obecnie budynków należących do uczelni. Ta faza rozbudowy University of Hull zakończyła się w 1974 roku. Dopiero niecałe 20 lat później rozpoczęto dalszą rozbudowę uczelni, która posiadała już potężny kampus i mogła kształcić tysiące studentów.

Profil edukacyjny uczelni jest bardzo szeroki: począwszy od nauk humanistycznych (w tym w zakresie sztuki, pedagogiki, psychologii itp.) poprzez nauki ścisłe (fizyka, matematyka, finanse itp.) aż po kierunki związane z opieką społeczną i medycyną (także kierunek lekarski).

Bogate życie studenckie, możliwość uprawiania sportu i reprezentowania uczelni w zawodach na wielu szczeblach (poprzez przystąpienie do jednej z działających na uniwersytecie drużyn) oraz szeroka oferta edukacyjna sprawiają, że studia na University of Hull to dobry wybór dla każdego młodego człowieka.

Źródło: http://en.wikipedia.org