Parlamentarzysta Andrew Percy podczas ostatniego spotkania z dyrektorem Yorkshire Ambulance Trust Davidem Whitningiem zażądał zmian związanych z pogotowiem ratunkowym na tym obszarze. Poseł zgłosił potrzebę skrócenia czasu, w którym ambulans przyjeżdża do chorego. Głos polityka jest odpowiedzią na sytuacje, w których pacjent musi czekać na karetkę nawet kilkadziesiąt minut. Dyspozytor nie jest w stanie ocenić, jak szybko należy udzielić pomocy choremu, dlatego ambulanse powinny docierać do pacjentów w podobnym czasie i zdecydowanie szybciej niż dotychczas.
Czy karetki będą docierały do chorych szybciej?
Poseł Percy podkreślił, że sytuacje zaniedbania w przypadku pogotowia ratunkowego nie mogą być akceptowane. Warto podkreślić, że karetki nie dojeżdżają nawet do małych dzieci w odpowiednim czasie: przed kilkoma tygodniami trzylatek musiał czekać na ambulans ponad 25 minut na środku drogi (po tym, jak został potrącony przez samochód), mając obitą wątrobę i złamany obojczyk. Godzinę bez kwadransa na pogotowie czekał natomiast sportowiec, piłkarz Roy Stevens, który podczas meczu złamał sobie nogę w kostce. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jak przyznał Anrew Percy, czas potrzebny karetce pogotowia na dotarcie na miejsce zdarzenia od wielu lat budził jego niepokój. Poseł podkreślił jednak, że w większości przypadków obsłudze medycznej pogotowia nie można niczego zarzucić. Powiedział jednak, że zdarzenia podobne do wymienionych przypadków są nie do zaakceptowania. Z tego powodu parlamentarzysta zażądał od samego szefa pogotowia szybkich zmian i usprawnienia funkcjonowania służby będącej pod jego władzą.

Karetki pogotowia powinny zdążyć obsłużyć całe miasto, jednak często wyjeżdżają poza nie do mniejszych miejscowości ich wyjazdy przedłużają się, blokując realizowanie kolejnych zgłoszeń. Poseł Percy i dyrektor Whitning przedyskutowali możliwe rozwiązania tego problemu, które wymagają teraz sprawdzenia w rzeczywistości. Andrew Percy zasugerował potrzebę umieszczenia jednej z jednostek pogotowia ratunkowego w innym miejscu niż dotychczas – poseł proponuje przeniesienie jednostki na wydział mniejszych urazów (ang. minor injury unit) lub na chirurgię ogólną. Pomysł ten zostanie wkrótce przedyskutowany z osobami odpowiedzialnymi za wydział chirurgii ogólnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu karetki docierałyby szybciej m.in. do pacjentów z Goole. W ten sposób stworzono by potencjalnie nowe miejsca dla chorych przywiezionych przez ambulanse. Prawidłowe i sprawne obsługiwanie przez jeden zespół pogotowia ratunkowego określonego obszaru spowoduje usprawnienie działania służby w pozostałych rejonach.

Dyrektor pogotowia Whitning zapewnił, że zrobi ze swoim zespołem wszystko, co spowoduje poprawienie i usprawnienie działania pogotowia ratunkowego na obszarze całego hrabstwa Yorkshire. Należy zwrócić także uwagę na fakt, że akcja mająca na celu przyspieszenie i podwyższenie jakości usług świadczonych przez pogotowie w regionie prowadzona jest już od kilku lat i, pomimo ostatnich zdarzeń, ogólny średni czas potrzebny jednostce pogotowia ratunkowego na dotarcie do chorego istotnie zmalał. Whitning ma także plan uściślenia współpracy z dotychczasowymi partnerami pogotowia, by wspólnymi siłami zapewnić właściwą opiekę wszystkim potrzebującym.


Źródło: www.thisishullandeastriding.co.uk